Dige brød sammen og oversvømmede marken

Allan Bech Sørensen fik oversvømmet 10 hektar agerjord da dige ved Ribe brød sammen.

Sidste år var der et mindre brud på diget. I år blev et nyt brud markant, da vandstanden i Ribe Østerå steg til højder, der næsten aldrig er set tidligere. I første omgang truede det gennemstrømmende vand dele af Ribe by. Det var faktisk, da vandet pludselig stod tæt på husene i den østlige del af byen, at det blev opdaget, at diget var gennembrudt.

For Allan Bech Sørensen, landmand lidt øst for Ribe, kan følgerne blive langvarige.

"Jeg blev ringet op, da jeg sad til møde og lod være at tage telefonen. Men den blev ved at ringe, så til sidst tog jeg den. Beskeden var at diget var gennembrudt og at en del af min jord stod under vand", fortæller han.

I alt ti hektar, hvor der normalt dyrkes korn og sidste år også blev dyrket majs, blev oversvømmet af vandmasserne. Beredskabet og en lokal maskinstation blev tilkaldt og fyldte først sandsække i hullet hvorefter et nøddige af sand fra en bakke ved siden af blev etableret. Endnu torsdag var Allan Bech Sørensen dog bekymret for et digebrud lidt længere oppe.

"Jeg ved ikke, hvad der sker med jorden og har heller ingen forsikring mod skaden. Men de skader, der er sket, da entreprenøren udbedrede diget forventer jeg selvfølgelig at få erstattet", fortæller Allan.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle