Digital høstmedhjælper klar til majsen
Beslutningsstøtte-værktøjer er opdaterede til at ramme optimal kvalitet af majshelsæd, kolbemajs og kernemajs.

Høstprognoserne for majshelsæd, kolbemajs og kernemajs er nu opdaterede og klar til brug ved at man som landmand indtaster sit postnummer, majssorter, sådatoer og evt. prøvedatoer og tørstofprocenter fra prøverne.

Prognoserne gælder for normal og ensartet udviklede majsmarker uden større mængde ukrudt, som ikke har været tørkestresset. Prognosen bygger på det målte klima indtil den aktuelle dag, vejrprognosen den følgende uge og 30-års normen derefter. Det lokale klima anvendes, og derfor er det nødvendigt at indtaste postnummer, påpeger Seges, DLBR og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, som står bag beslutningsstøtteværktøjet.

Stor forskel på sorter

»Da majssorterne er meget forskellige i tidlighed, har sorten en afgørende betydning for tørstofindholdet, og derfor er det også nødvendigt at angive sorten. Prognoserne kan håndtere sorter, som har deltaget i Landsforsøgene i både 2015 og 2016,« forklarer landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges.

Han opfordrer til at supplere prognoseværktøjet med egentlige prøver af majsen for at øge præcisionen.

»Markerne er som regel ret forskellige. Det skyldes mange forhold som vanding, gødningsniveau, forfrugt og jordbundsforhold. Prognosen bliver derfor mere sikker, hvis der udtages en prøve to-tre uger før forventet høst, og tørstofindholdet indtastes i prognosens dialogboks,« uddyber han.

Skal kun tastes en gang

Tastearbejdet skal kun foretages én gang på den samme computer. Derefter sørger såkaldte cookies for at huske for at huske dem. For at få opdaterede beregningerne med seneste vejrdata samt evt. justeringer af de bagvedliggende beregningsmodeller skal du blot klikke på ’Genberegn alle marker’-knappen øver i skærmbilledet.

Justeringerne af beregningsmodellerne sker bl.a. gennem central udtagning af prøver rundt i landet i september.

»Prognosen skal anvendes med forsigtighed for marker, som er tørkepræget, påvirket af frost, unormal eller uens udviklet eller præget af ukrudt,« understreger landskonsulent Martin Mikkelsen

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.