Direktør ansat: Nu kan landmand passe køer

Udvalgt til weekend: Martin Alstrup Kristensen har ansat en direktør til at tage sig af ledelsen, planlægningen og flere indkøb. Nu har han mere tid til familien og til at nørde køernes fodring.

Det ville være rart at kunne holde bare lidt fri i weekenden. Ikke altid at skulle være den, som skal uddele ansvar og følge op. Og så kunne det være fedt at få mere tid til at være praktisk landmand.

Sådan har mælkeproducent Martin Alstrup Kristensen, Lønborg ved Tarm, tænkt i flere år. I slutningen af 2019 tog han en beslutning og gjorde noget ved ønskerne: Siden nytår har han haft en direktør ansat på sit vestjyske kvægbrug med 500 køer.

Gav hurtigt slip

Indkøringen, hvor det vigtigste var at give slip på ansvar og beslutninger, gik overraskende nemt og hurtigt.

"I min erfagruppe har vi snakket om emnet i mange år. Jeg kender flere, som egentlig hellere vil passe køer end ansatte. Men vi har nok været for bange for at give slip på ansvaret", mener Martin Alstrup Kristensen.

Den vestjyske mælkeproducent har overladt alt ansvar med de seks ansatte, oplæring, mål- styring og registreringer til Johnny Bjørn. Før jobbet hos Martin Alstrup Kristensen arbejdede Johnny Bjørn i en nogenlunde tilsvarende driftslederstilling.

"Jeg synes jo, det er fedt at lede og styre processer. Jeg kan godt lide at følge op og nørde resultater i regneark osv.", fortæller Johnny Bjørn.

Halveret vedligehold

Selv om ansættelsen endnu kun har varet tre måneder, kan landmand og direktør allerede nu se tydelige positive effekter af omstruktureringen.

Et eksempel er vedligeholdet af inventar og maskiner. Omkostningerne er halveret, fordi Johnny Bjørn har tid til at sikre prisfornuftige aftaler.

"Før var det jo noget, som bare skulle ordnes. Vi skulle videre. Der var meget at lave, så vi fik det bare fikset. Det har Johnny fået sat i system på en måde, som tiltaler mig", fortæller Martin Alstrup Kristensen.

Da en ny minilæsser skulle indkøbes, gav det også økonomisk pote, at der var tid til at hente flere tilbud hjem.

Praktikeren kan holde fri

På håbet om mindre arbejdstid har konstellationen også leveret. Martin Alstrup Kristensen vurderer, at hans ugentlige arbejdstid er faldet fra 70-80 timer til 50-55. Fri i flere weekender er han også begyndt at vænne sig til.

"Johnny har sat mange ting i system, som jeg selv har ønsket i mange år, men ikke haft tiden til at gennemføre. Nu får vi også fejet lidt mere rundt omkring. Det kan jeg godt lide. Det er sådan, min bedrift skal se ud", siger Martin Alstrup Kristensen.

Han peger også på, at køernes fodereffektivitet er steget, efter at han har fået tid til at optimere og følge grundigt op.

Johnnys arbejde med at forbedre malkningen og rutinerne herved har også udløst 20.000 kr. mere i mælkepenge om måneden, fordi mælkekvaliteten er øget.

"På månedsbasis er der 45-50.000 kr. på spil ved at opnå den bedste mælkekvalitet. Det er penge, som vi nu har tid og ressourcer til at jagte", siger Johnny Bjørn.

Faktaboks

Direktørens opgaver:

  • At lede de seks personer i stalden, herunder at ansætte, oplære og følge op med løbende undervisning.
  • At kontrollere og følge op på vedligehold. Investeringer drøftes med ejeren. Ejer står også fortsat for store indkøb.
  • At sætte arbejdsopgaver i system og gøre flere opgaver mulige at løse for alle. Det styrker robustheden, at flere ansatte kan udføre de samme arbejdsopgaver.
  • Optimere lønomkostninger i kraft af arbejdstid og vælge de rigtige personprofiler ved ansættelse.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle