DLG: Bunden nået på kornmarkedet?

Korn og mange af de andre store råvareklasser handler nu nede omkring vigtige støtteniveauer.

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

De fysiske markeder

Markedet har svært ved at finde sine egne ben, hvilket tydeligt illustreres af et 8 US-dollar-spread mellem køber og sælger på hvede ud af Sortehavet. Den russiske rubel er nu på det laveste niveau i 5½ måned, hvilket gør russerne ekstremt konkurrencedygtige på verdensmarkedets US-dollar- priser. Problemet er blot, at de få købere, der er, tilsyneladende bare sætter et prisskilt i vinduet, som de ved, ingen vil reagere på.

Høstpresset for vinterfoderbyg fra Tyskland er aftaget, og priserne på Hamburg-markedet har stabiliseret sig. Hvede er fortsat domineret af lave priser fra Sortehavet. I Danmark stiger frustrationerne over det dårlige høstvejr. Den indhøstede vinterbyg i Danmark har, selvom der fortsat er meget på markerne, forsyningsmæssigt fået enderne til at nå sammen, men opstart af hvedehøsten trækker ud, og forbrugerne tæller på knapperne, om det er nødvendigt at købe yderligere mængder gammel høst.

Er vi ved at nå bunden i markedet?

Juli bød på prisfald til korn og andre råvarer over en bred kam, og spørgsmålet er nu, om vi er ved at nå bunden?

Både korn og mange af de andre store råvareklasser handler nu nede omkring vigtige støtteniveauer, og det kan muligvis i de kommende uger være med til at holde hånden under markedet. Råolie handles nu under 50 US-dollar per tønde!

Vejret/høsten

Der er dømt varme, tørvejr og høstvejr op igennem Europa, og mejetærskerne kører for fuld kraft med retning nordpå. Kornbunkerne vokser, og i visse områder er der et stigende fysisk pres på sælgerne for at skaffe plads til de nye varer.

Ny prognose fra EU-kommissionen

EU-kommissionen frigav i tirsdags sin seneste prognose for korn- og rapsfrøproduktionen i EU, og ift. forrige prognose nedjusterede de deres forventninger marginalt. Blød hvede blev reduceret fra 139,95 mio. tons til 139,45 mio. tons, majs ned fra 68,4 til 65,5 mio. tons og rapsfrø ned fra 21,7 til 20,7 mio. tons.

Den samlede kornproduktion 2015 sættes nu til 301,7 mio. tons (329 mio. tons sidste år), hvilket der efterhånden er konsensus om i markedet. Produktionsnedgangen på 27,3 mio. tons kompenseres dog for 19,6 mio. tons vedkommende af et større startlager ved indgangen til høst 2015 på 12,3 mio. tons og en reduktion i slutlagrene på 7,3 mio. tons ved udgangen af høst 2015/16. Den samlede import i 2015/16 ift. 2014/15 sættes uforandret til godt 15 mio. tons, hvorimod eksporten reduceres fra 50,3 mio. tons i 2014/15 til 41,1 mio. tons i 2015/16.

USDA

Den næste rapport for udbud og efterspørgsel udsendes den 12. august, men i den kommende uge vil der komme adskillige private skøn, som kan påvirke den daglige handel og børsernes plusser og minusser.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle