DLG forventer fortsat stigende priser på rapsfrø

Rapsmarkedet i Europa er uændret og efterlader fortsat et stort importbehov,vurderer trader i DLG.

Markedsorientering raps af Jens Briand Thomsen, trader DLG.

Ugen lukkede i fredags i forbindelse med USDA-WASDE-rapporten for september måned. Midt på ugen var Matif November 21 terminen på sit højeste niveau (582 EUR), hvilket gav incitament til profittagning torsdag. Sammen med presset fra sojabønner og vegetabilske olier førte det til et fald på mere en 10 euro.

Fredag lukkede neutralt efter USDA-rapporten blev offentliggjort klokken 18.00 dansk tid. Hvor den canadiske produktion blev nedskrevet (-2 mio. tons) og førte til laveste overgangsbeholdning siden 2003/2004. Den lavere produktion var allerede indregnet i prissætningen og har derfor ikke givet nogen reaktion. 

Vi oplever god efterspørgsel på olien, hvilket giver incitament til at holde produktionen høj og sammen med korrektionen på frøene bedre crush marginer. Rapsoliens forhold til andre olier er igen stigende, hvor solsikke- og sojaoliepriserne falder i takt med positive forventninger til produktionen og svagere efterspørgsel. 

Situationen i Europa vedr. rapsfrø

Udbud- og efterspørgselssituationen i EU er på rapsfrø uændret på trods af lavere udbytter i Nordeuropa som suppleres af bedre udbytter end forventet i Sydeuropa. Det efterlader os dog stadig med et stort importbehov som skal udfyldes af frø fra Ukraine, Australien, hvor planteforholdende ser favorable ud, og høsten først skal i gang om et par måneder.

Canada var forventet at skulle bidrage med en betydelig mængde frø til Europa, men har oplevet store tap pga. tørke tidligere på året, hvilket har fjernet eksportpotentialet. EU efterlades derfor med udsigt til, at alle tilgængelige frø skal bruges inden næste høst, og crushen nedjusteres til den tilgængelige mængde frø.

Prisnegativ påvirkning til rapsfrøene skal derfor komme fra efterspørgselssiden eller korrelerende produkter. 

Til ny høst giver priserne landmændene incitament til at så større arealer med rapsfrø. Men den sene høst samt varmt og tørt vejr har været en udfordring. I Nordeuropa er etableringen af raps færdig, og der estimeres 5-10 procent større areal end sidste år. Dog er nogle arealer sået sent og har behov for en periode med varme og nedbør for at blive klar til vinteren. 

Trenden er fortsat stigende på Rapsfrø, og forholdet mellem gammel og ny høst er +75 euro. 
Palmeolien faldt fredag efter de malaysiske slutlagre opjusteres. Inden har reduceret deres import afgifter på vegetabilske olier. 

Forventning

Vi afviser ikke korrektioner på kortsigt, men forventer fortsat stigende priser på længere sigt.

 

Faktaboks

AnsvarsfraskrivelseInformationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle