DLG: Frost giver frygt for rapshøst i Frankrig

Markedsorientering på raps 

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

De sidste par ugers fokus i rapskomplekset har ligget på det kolde aprilvejr, som har givet frost flere steder i Europa, og det skaber usikkerhed specielt i det sydlige.

Mens rapsplanterne blomstrer mange steder i det franske, rapporteres der om store temperaturudsving, hvor der opleves omkring fem graders frost flere steder om natten. Dette giver frygt for frostskader, som medfører udbyttetab og tabte arealer, som må reetableres med nye vårafgrøder, seneste udmelding er omkring 50.000 hektar. Raps er mistet i Frankrig. 

Dette hjælper bestemt ikke på den i forvejen stramme forsyningssituation, vi også ser ind i på ny høst. Hvor de franske arealer i øjeblikket estimeres under 1. mio. hektar, hvor vi kun skal tilbage til 2018 for at se arealer over 1.5 mio. hektar. 

Nordpå er vores raps heldigvis ikke så langt fremme, herhjemme vurderes den ca. to uger efter samme tidspunkt sidste år og påvirkes umiddelbart ikke af det kolde ustadige vejr, men ser derimod sund og rask ud. Langt det meste har overlevet vinteren, hvor store snemængder i Baltikum har hjulpet rapsen godt. 

Den europæiske produktion estimeres omkring 17 mio. tons mod et forventet forbrug på mere end 22 mio. tons, og vi ser derfor fortsat ind i et importbehov på over 5 mio. tons i Europa til høst 2021. 

Vegetabilsk olie

De vegetabilske olier har været volatile den sidste måneds tid, dog med faldende priser. Sojaolien har brug for support fra råolien for at stige yderligere på grund af dårlige biodieselmarginer i USA og manglende efterspørgsel fra Kina. Hvilket også har påvirket palmeolien, som fortsat er præget af lav produktion på grund af COVID-19 restriktioner.  

Energi

Usikkerhed på råolien i marts måned og starten af april, på grund af frygt for endnu en bølge af COVID-19 lockdowns på kort sigt. Positivitet har dog indfundet sig de sidste par dage, hvor OPEC nu også øger deres forventning til efterspørgslen i 2021 med 5.95 mio. tønder om dagen.

Forventning

Mulige korrektioner på kort sigt, men på længere sigt forventer vi fortsat stigende priser på baggrund af udbud/efterspørgselssituationen i Europa.

 

Faktaboks

Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle