DLG på vej mod nul: Sådan bliver vi klimaneutrale i 2050

Andelsgrovvarekoncernen DLG er klar med en bæredygtighedsplan, der er sammenfattet under navnet ZERO - altså nul. Konkrete tiltag og målsætninger skal sikre klimaneutralitet i 2050.

Der skal sættes skub i den grønne omstilling af landbruget med konkrete løsninger. Det er budskabet fra Danmarks største grovvarekoncernen DLG, der nu fremlægger en plan for, hvordan koncernen i fremtiden vil nedbringe sit eget klimaaftryk og samtidig understøtte ejere - de danske landmænd - og kunder med at nå en endnu mere bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion.

Planen dækker alle forretningsområder i koncernen. På klimaområdet er hovedmålet at reducere udledningen fra koncernens egne aktiviteter med 50 procent i 2030 og samtidig arbejde hen mod klimaneutralitet i 2050.

DLG vil dog særligt fokusere på at skabe konkrete produkter og løsninger til sine kunder. Nogle af elementerne i bæredygtighedsplanen er:

  1. Indkøbte råvarer er produceret på en ansvarlig måde, hvor naturressourcer bevares, menneskerettigheder beskyttes og gældende lovgivning overholdes. 
  2. Al soja importeret senest i 2025 er ansvarligt og verificeret afskovningsfrit produceret.
  3. Udvikling af afgrøder, som gør det muligt for landbruget at producere mere med mindre, og som kan modstå forandringer i vejr og klima.
  4. I 2030 er udledningen fra DLGs egen produktion og logistik reduceret med 50 pct.
  5. Udvikling af nye bæredygtige råvarer og afgrøder, som kan bidrage til at gøre foderløsninger til husdyr endnu mere bæredygtige i fremtiden.

Vejen mod ZERO

Bæredygtighedsplanen med navnet ZERO, tager udgangspunkt i DLG’s og det danske fødevareerhvervs målsætning om klimaneutralitet i 2050. Foruden at levere løsninger til kunder og ejere vil DLG arbejde målrettet for at nedbringe udledningen fra koncernens egne aktiviteter samt sikre at sojaen, der importeres til brug i husdyrfoder, er ansvarligt og afskovningsfrit produceret.

"Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling i landbruget og være klimaneutrale i 2050, så kræver det handling. Når jeg taler med mine kolleger og samarbejdspartnere i erhvervet, så efterspørger de konkrete løsninger, der kan være med til at gøre en forskel på den enkelte bedrift. Derfor har vi lavet en bæredygtighedsplan, hvor vi foruden koncernens klimamålsætninger sætter skarpt fokus på, hvordan vi kan tilbyde produkter og værktøjer, der gør det enkelt for vores kunder at træffe det klima- eller miljøbevidste valg", siger Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG, i en pressemeddelelse og fortsætter:

"DLG er grundlagt og ejet af landmænd, og derfor er det helt essentielt for os, at vi med vores bæredygtighedsplan understøtter dem på deres rejse mod at gøre deres produktion endnu mere bæredygtig. I de kommende år vil vi som landmænd i stigende grad opleve, at der blive stillet krav og være forventninger til, hvordan vi kan bidrage til at levere på klimadagsordenen. Der ser jeg det som DLG’s opgave at være med til at gøre det muligt at indfri de krav og forventninger, vi bliver mødt med".

Overordnede mål

På koncernniveau er der derfor sat fire overordnede mål:

"Bæredygtighedsplanen er DLG’s bud på, hvordan vi kan bidrage til de internationale klimamålsætninger såvel som de mål, der er sat i fødevareerhvervet. Som et af de første led i værdikæden er det vigtigt for hele landbrugssektoren, at vi i DLG er med til at vise vejen mod et grønnere erhverv, hvor vi alle arbejder hen mod at være klimaneutrale i 2050. Vi ser bæredygtighed som en kommerciel mulighed for koncernens ejere og kunder, hvor vi bevarer vores konkurrenceevne og samtidig bidrager til at skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer", siger koncernchef Kristian Hundebøll, og uddyber:

"Vi har mange spændende projekter i gang på tværs af koncernen. Til foråret skal vi producere grønne proteiner af græs og lucerne, vi vil fortsat forske i planteforædling, så vi kan få mere ud af mindre, og så skal vi kigge på at flytte en del af transporten over på brændstoffer fra vedvarende energikilder. Det er vigtigt for DLG, at vi er med til at skabe rammerne om de kommende generationer, også i landbruget. Vi har ikke alle svar endnu, men med bæredygtighedsplanen sætter vi en klar retning, som vil gavne vores ejere, kunder og verden omkring os på både på den korte og den lange bane".

Faktaboks

DLG-koncernens klimamål er sat i overensstemmelse med FN’s klimapanel IPCC’s anbefaling om at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C i forhold til præindustrielle niveauer. Næste skridt er at målene valideret af Science Based Target Initiative, som verificerer, at målene er i overensstemmelse med målsætningerne i Paris-aftalen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle