DLG runder for første gang en milliard i overskud

Koncernen laver flere milepæle i 2022, der var præget af en god høst, men også dårlige tider for salget af foder til griseproducenterne.

Trods udfordrende markedsvilkår med krig i Ukraine og dårlige tider for ikke mindst landets griseproducenter runder DLG-koncernen for første gang i 2022 den ene milliard på bundlinjen, mens omsætningen stiger til over 80 milliarder kroner.

Det er nogle af milepælene i det regnskab for 2022, som DLG har fremlagt i dag. 

- Vi kan ikke være andet end tilfredse med det resultat, vi har leveret. Vores forretning er bygget op om tre forretningsområder, der alle servicerer fundamentale behov i samfundet, og det giver en stabil efterspørgsel. Det er en del af forklaringen på, at vi har navigeret så godt igennem et på mange måder udfordrende 2022, siger DLG’s administrerende direktør Kristian Hundebøll.

Indstillede aktiviteter i Rusland

Krigen i Ukraine betød, at DLG indstillede alle kommercielle aktiviteter i Rusland.

Det betød et stop for import af råvarer som non-GM sojaskrå, roepiller og solsikkeskrå, som indtil da blev brugt i DLG’s foderblandinger. 

Foruden en nedskrivning på 87 millioner kroner som følge af DLG’s udtræden af selskabet AV Nutrismart i Rusland har beslutningen givet DLG øgede omkostninger i forbindelse med annullering af kontrakter samt indkøb af råvarer fra andre lande, hvor priserne er højere.

Men også stigende omkostninger til blandt andet energi og råvarer har betydet, at der løbende har skullet tilpasses omkostninger. 

- De finansielle nøgletal viser tydeligt, at vi har øget koncernens robusthed yderligere, så vi står godt rustet til at imødegå de markedsmæssige udfordringer, som måtte komme, siger Kristian Hundebøll.

God høst gav flot eksport

DLG' foderstofforretning var præget af et udsædvanligt godt høstår, men har også mærket de dårlige tider hos griseproducenterne.

Foderstofforretningen ligger i DLG’s største forretningsområde, Food, der lavede en samlet omsætning på 50 milliarder kroner i 2022.

Det er primært en flot eksport af 4,1 millioner tons afgrøder i kølvandet på den gode høst samt et rigtig godt år indenfor planteavl, hvor koncernen er Europas største leverandør af planterelaterede produkter, der bidrager til resultatet. 

Salget af foder til kvæg og fjerkræ har været på et tilfredsstillende niveau, mens salget af grisefoder har været faldende som følge af de svære markedsforhold for griseproducenterne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle