DLG: Sådan ser det ud i Europa efter kornhøsten er ovre

Markedsorientering korn fra DLG - den 1. oktober 2020.

Af Niels Vesterlund, trader DLG 

Den danske kornhøst blev én af dem, der overrasker til den gode side. Både udbyttemæssig og kvalitetsmæssig - samt det gode høstvejr og billige bjergningsomkostninger i særdeleshed.

Nogenlunde det samme gælder for resten af Skandinavien og Baltikum, måske Baltikum især. De tre lande har gennem høsten lagt et stort pres på eksporten for at skabe plads både i landbruget, handlen og i eksporthavnene.

Frankrig og Storbritannien har fuldt ud indfriet de små forventninger for både hvede og byg. Frankrig forbliver eksportør om end i mindre omfang. For Storbritannien bliver situationen særlig mærkbar, idet forsyningssituationen for hvede skifter fra eksportoverskud til importbehov.

Indtil Brexit-løsningen står mere klar kommer både briterne og handlen på kontinentet til at famle sig frem, idet ingen p.t. tør gætte på evt. importafgifter i Storbritannien. Byg-situationen i Storbritannien forbliver et eksportoverskud.

Spanien

Spanien, der næsten må betegnes som ”dansk hjemmemarked”, når det drejer som foderkorn, har i år haft en fantastisk stor høst, men det kniber lidt med de bedste kvaliteter, så andelen af foder er relativ stor.

Rusland

Rusland kommer igen til at dominere hvedemarkedet til de store importørlande i Afrika og Mellemøsten.

Inden høst var der pæne forventninger til landets hvedeproduktion, men lave foldudbytter i de sydligste områder (ud mod Sortehavet) skabte i begyndelsen af høsten frygt for nedjusteringer af hvedeproduktionen på så meget som 3-5 mio. ton.

Som høsten bevægende sig nordpå blev foldudbytterne dog bedre, og i skrivende stund peger årets russiske hvedehøst i retning af 80 mio. ton, og dermed en ny stor eksportsæson ud af Sortehavet.

Man kan dog ikke sætte lighedstegn mellem Rusland og Ukraine, idet Ukraine har været plaget af samme tørke som Rusland, men ikke har oplevet de bedre udbytter i slutningen af sæsonen.

Igang med majs

I de kommende uger kommer majshøsten på den nordlige halvkugle i fokus. Både i Ukraine, EU og USA er man i gang med den første fjerdedel.  

Situationen op til høsten har for alle majsområder været tør og måske endda lidt for tør. De næste 3-4 uger bliver spændende.

La Niña

Det australske meteorologiske bureau har erklæret La Niña for de kommende måneder.

Fænomenet følger ofte efter en El Niño og er i store træk det modsatte. Konkret varsler bureauet regn i Australien samt i det nordlige Brasilien, mens de varsler udbredt tørt i Argentina samt den sydlige del af Midtvesten i USA. Det næste halve år bliver også spændende.

USDA’s kvartalsrapport

USDA har onsdag aften offentliggjort den rapport, som proklamerer det, der populært kaldes overgangsbeholdningerne fra den ene høstår til det næste.

Det er alene tal for USA, og beholdningerne baseres på fysiske stikprøveoptællinger. Til stor overraskelse viser rapporten noget mindre beholdninger end forventet også sammenlignet med USDA’s tilsvarende rapport ultimo juni og regnet frem til september.

Overraskelsen var størst for majs, som var forventet på niveau med sidste år, men USDA offentliggjorde 15 procent mindre. Hvede kom ud med beholdninger cirka 10 procent under det forventede.

Faktaboks

Ansvarsfraskrivelse: ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle