DLR-direktør beroliger: Hos os stiger bidragssatserne ikke

DLR kommer ikke til at lide samme skæbne som Nykredit. Kunderne skal ikke være bekymret, beroliger DLR-direktør.

I denne uge har Nykredits forhøjede bidragssatser været et varmt samtaleemne.

Grunden til at de er forhøjet er blandt andet forventningen om nye kapitalkrav fra den såkaldte Basel-komité, som vil gå ud over realkreditsektoren. Men hos DLR tager man den med ro.

"Vi vil først kende kravene fra Basel-komitéen om nogle år, når de bliver implementeret i EU. Ud fra det vi har set  nu, vurderer vi, at der ikke kommer nogen væsentlig forøgelse af kapitalkravene for DLR.

Det ser kun ud til at komme mindre stigninger, og det er ikke noget, som vi vil ud og justere for nu," fortæller administrerende direktør i DLR, Jens Kr. A. Møller.

De forventede nye regler vil særligt ramme de såkaldte IRB-institutter. Et IRB-institut beregner selv sine risikovægte, som bruges til at fastlægge kapitalkravet til udlånet. Som IRB institut er man mere konkurrencedygtig og har typisk lavere kapitalkrav.

Kapitalkravene i mange IRB-institutter er blevet så lave, at de er kommet under den grænse, som Basel-komitéen forventes at ville fastsætte. Derfor stiger kundernes bidragssatser.

DLR bliver først IRB-institut i slutningen af marts i år, så kapitalkravene er ikke kommet faretruende langt ned.

Seks støttesager voksede til 850 rettelser hos landmænd 15. januar · 15:27

"Vi skulle egentligt være blevet et IRB-institut tidligere, men så kom krisen i vejen. Man kan sige, at det måske var meget godt, at vi ikke blev det den gang. Men vi er alle blevet klogere, og det er klart til fordel for vores kunder, at vi bliver et IRB-institut nu, " siger direktøren.

Reglerne bliver kendt om et par år

Basel-Komitéen sidder lige nu og arbejder på nogle nye regler, der også kommer til at gælde for Europa. Men der vil gå flere år, før reglerne er klar til at blive implementeret.

Flere realkreditselskaber spår allerede nu, at der kommer en nedre grænse, som realkreditsektoren skal følge, og derfor starter nogle realkreditinstitutter allerede nu med at kræve flere penge ind fra kunderne. Det er ikke umiddelbart noget, som DLR er bekymret for.

"Vores landmænd skal ikke umiddelbart bekymrer sig, for at der kommer stigning som følge af regler, som  vi ikke kender endnu. Men det kan ikke udelukkes, at bidragssatserne kommer til at stige. Det kommer bare ikke til at ske på nuværende tidspunkt.

Vi vil kende reglerne inden for et par år, og herefter vil vi regne på, hvad det betyder for DLR. Så vil vi måske skulle justere på bidragssatserne," siger direktør Jens Kr. A. Møller.

Der er allerede nu en indfasning af kapitalkrav fremsat af Basel-komitéen i gang.

Indfasningen sker mellem 2015 og 2019, og derfor blev DLR’s bidragssatser også hævet frem mod 2012. Når Basel-komitéen er færdig med den igangværende møderække,  vil der efter alt at dømme komme skærpelser på kapitalkravet.
 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu