DN vil frede Hesbjergkilen ved Odense

Hesbjergkilen ved Odense skal fredes, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening vil have fredet Hesbjergkilen ved Odense, fremgår det af Fyens Stiftstidende.

Det berører 53 lodsejere og 486 hektar jord.

Et fredningsnævn skal nu tage stilling til, om området fortjener at blive fredet.

En gruppe af lokale lodsejere gør modstand mod fredningssagen. Jeppe Ottosen er formand for gruppen, der er samlet i Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversiteten ved Hesbjergkilen.

Deres argumenter er:

  1. Naturen er ikke truet, og lodsejerne passer godt på den.
  2. Der er i forvejen megen lovgivning, der beskytter naturen i området.
  3. Der er i forvejen god adgang til rekreative arealer.
  4. Naturen vil lide under øget adgang.
  5. En fredning er voldsomt indgribende i forhold til lodsejerne.

Lodsejerne vil blandt andet få forbud mod at plante juletræer på deres jord, ligesom råstofgravning forbydes.

Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, har i et læserbrev forsvaret fredningen.

"Fredes Hesbjergkilen, vil dette være en garanti til både lodsejere og andre borgere for, at det pragtfulde område fortsat ligger der i fremtiden til glæde for vores efterkommere, med gamle løvskove, kuperede bakker, dybe slugter, artsrige overdrev og fugtige enge og moser. Overalt i landet ser vi værdifulde landskaber og naturområder forsvinde i udviklingens navn, og sker det først, så er området tabt for altid", skriver hun.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle