Dom kritiserer dommers udtalelser om omstridt kurator

Der er afsagt dom i en sag, hvor en dommerfuldmægtig har udtalt sig kritisk om en kendt konkursadvokats virke som kurator. Den Særlige Klageret, der har afsagt dommen misbilliger udtalelserne og kalder dem utilbørlige.

I en usædvanlig dom er en dommerfuldmægtig blevet kritiseret for at have udtalt sig om en verserende sag, hvor han selv var dommer.  

Dommerfuldmægtigens udtalelser faldt i forbindelse LandbrugsAvisens dækning af en sag i foråret 2018, hvor en af de mest anvendte kuratorer inden for landbruget, Rune Hyllested, blev udsat for kritik fra flere sider, herunder Skifteretten i Hjørring, advokater og landmænd, der anklagede Rune Hyllested for at være skyld i, at samarbejdet omkring landmænds konkurser gang på gang er gået skævt.

I en kendelse i januar 2018 vurderede den omtalte dommerfuldmægtig, at Rune Hyllesteds adfærd var skyld i, at samarbejdet med fire landmænd i 2016 under Skifteretten i Hjørring var gået så skævt, at retten måtte beskikke landmanden en advokat.

"Samarbejdsvanskelighederne synes i højere grad begrundet i kurators adfærd, end skyldnernes". lød det dengang i kendelsen omkring nedsættelse af Rune Hyllesteds salær. Nedsættelsen af salæret blev senere reduceret af Landsretten.

Og det er altså blandt andet udtalelser i forbindelse med denne kendelse som kaldes utilbørlige af Den Særlige Klageret, der har afsagt dommen.

Faktuelt forkert grundlag

I følge Storm Advokatfirma, der har lagt uddrag af dommen på sin hjemmeside, var flere af dommerfuldmægtigens udtalelser til medierne var baseret på faktuelt forkerte grundlag, hvilket efterfølgende er anerkendt.

I et uddrag af dommen, som Storm Advokater, hvor Rune Hyllested er partner, har lagt på sin hjemmeside, lyder det: 

”Klageretten finder, at X gennem de nævnte udtalelser har udvist en adfærd, som var egnet til at signalere, at han mente, at advokat Rune Hyllested ikke som kurator behandlede skyldnerne korrekt, og at han dermed anså advokat Rune Hyllested som mindre egnet til at varetage sit hverv som kurator. Klageretten finder, at X ikke havde fornødent belæg for sine udtalelser, som samtidig signalerede en forudindtagethed over for advokat Rune Hyllested, som er egnet til at rejse tvivl om X’ fuldstændige upartiskhed i sager, hvori advokat Rune Hyllested er udpeget som kurator. Klageretten finder derfor, at udtalelserne har været utilbørlige, og udtaler sin misbilligelse.” 

I uddraget af dommen er den dommerfuldmægtige benævnt X fordi Storm Advokater har anonymiseret ham.

"Vi har efter grundige overvejelser valgt at offentliggøre, at Den Særlige Klageret tidligere på året har afsagt en dom. Både fordi det er en sag, der har fyldt meget hos Storm Advokatfirma og vores samarbejdspartnere, og fordi vi finder det vigtigt, at offentligheden bliver bekendt med sagens rette sammenhæng", siger presse- og kommunikationsansvarlig hos Storm Advokatfirma, Lars Lyngdahl.

I uddraget af dommen står der yderligere: 

"Klageretten finder, at det for at bevare den almindelige tillid til domstolene og dommernes anseelse er nødvendigt, at den enkelte dommer gør sit yderste for at basere sine afgørelser og tilkendegivelser på et faktuelt korrekt grundlag, og at en dommer – for at være og fremstå som upartisk og neutral – normalt bør afholde sig fra offentligt at kommentere substansen i egne verserende eller afgjorte sager. Det klare udgangspunkt er således, at en dommer i konkrete sager udtrykker sig gennem sin dom eller anden afgørelse, hvis begrundelse skal kunne tale for sig selv.

I dommen står der, i følge Storm Advokater, at X burde derfor ved journalisternes henvendelser have henholdt sig til den trufne afgørelse og supplerende blot oplyst, at afgørelsen var kæret til landsretten uden at kommentere afgørelsen yderligere.

Landbrugsavisen.dk har været i kontakt Lars Lyngdahl, der ikke har yderligere kommentarer til dommen. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle