Dom om pant kan koste landbruget millioner - styrelse går ind i sagen

Martin Merrild roser, at Landbrugsstyrelsen vil afklare, hvordan banker kan tage pant i betalingsrettigheder. Han mener, at den hidtidige model er bedst.

Vestre Landsret har for en måned siden afsagt en kendelse, der betyder, at en kredithavers - eksempelvis bankers - pant i et landbrugs betalingsrettigheder kan tinglyses i personbogen.

En pressemeddelelse skriver Landbrugsstyrelsen, at de nu vil afklare, hvordan en panthaver fremadrettet skal sikre sit pant i betalingsrettigheder.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, siger, at det er godt, at Landbrugsstyrelsen nu vil afklare retstilstanden omkring sikring af pant i betalingsrettigheder.

"Vi ønsker naturligvis, at underretning af Landbrugsstyrelsen fortsat vil være tilstrækkelig sikring. Kravet om tinglysning vil blive dyrt for en gruppe af landmand, der i forvejen er presset," siger Martin Merrild i en pressemeddelelse.

Tican giver sig: Dropper ny aflønning 21. november · 15:12

Problemet vedrører en del landbrug. Styrelsen har på nuværende tidspunkt noteret ca.5.200 pantsætninger. Samlet er der pant i ca. 500.000 betalingsrettigheder.

Seges har beregnet, at hvis der fremover skal ske tinglysning, så vil det kunne udløse ekstraomkostninger til landmændene på op til 23 mio. kr., da tinglysningsafgiften er væsentligt højere end gebyret for at lade pantet registrere i Landbrugsstyrelsen.

Kommer styrelsen frem til, at der fremover skal tinglyses, så vil Landbrug & Fødevarer derfor arbejde for at reglerne laves om.

"Modellen med underretning til styrelsen er simpel og pragmatisk, og har fungeret fint. Bliver tinglysning et krav som sikringsakt, så må vi sammen med styrelsen kigge på mulighederne for at justere reglerne i stedet," siger Martin Merrild.

Faktaboks

Som sikringsakt ved pantsætning af betalingsrettigheder har panthaver indtil nu skullet underrette Landbrugsstyrelsen om pantsætningen. Kendelsen fra Vestre Landsret ændrer imidlertid denne opfattelse, og panthaver har nu mulighed for at få tinglyst pant i betalingsrettigheder.

Det betyder, at man som panthaver på nuværende tidspunkt som sikringsakt både kan underrette Landbrugsstyrelsen og få tinglyst pant i personbogen. Landbrugsstyrelsen undersøger nu, hvilke konsekvenser kendelsen skal have i relation til valg af sikringsakt.

Ingen beytdning for transporter i støtteudbetalinger

Kendelsen får ikke betydning for transporter i støtteudbetalinger, som er registreret i Landbrugsstyrelsen.

Pengeinstitutter og andre långivere har således fortsat mulighed for af få transport i landmandens udbetaling af støtte for et eller flere ansøgningsår.

Kendelsen får ikke betydning for overdragelse af betalingsrettigheder

I forhold til overdragelse af betalingsrettigheder får kendelsen heller ikke betydning, da betalingsrettigheder fortsat skal overdrages i Tast selv-service. Registrering af overdragelsen er en betingelse for, at erhverver kan få udbetalt støtte for dem. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret pant i betalingsrettighederne.

Udbetalingen af støtte er selvfølgelig betinget af, at erhverver har indsendt et fællesskema i ansøgningsåret og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage støtte.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu