Dræn skal virke optimalt - eller det kan koste 2.000 kr. pr. hektar
Det koster meget udbytte, hvis afgrødernes rødder står i vand, fordi drænene ikke fungerer, som de skal.

Af Carsten Fabricius, planteavlsrådgiver, LMO

Den seneste vinter og foråret har for alvor sat vores drænsystem på prøve. De store ned-børsmængder skal transporteres væk til de nærliggende grøfter og vandløb gennem det forgrenede netværk af drænrør.

Gamle drænrør fungerer

Vores drænrør er for manges vedkommende helt tilbage fra 1930’erne, og de har fungeret godt i mange år.

Drænrørene ligger pænt i en meters dybde, men når der først sker et brud, på grund af maskiner eller fordi raps-rødder søger ind i dem, bliver de hurtigt ødelagt. Derfor er det vigtigt at få dem repareret straks, der begynder at ske opkoncentrering af drænvand i marken.

Det koster udbytte

En dårlig drænet mark giver besvær med at køre om foråret, og det er rigtigt irriterende at skulle køre uden om den våde plet i marken.

Ofte vokser området sig større og større. Det største problem er dog, at det koster udbytte i marken. Når jorden er vandmættet, giver det begrænset rodvækst og næringsstofoptag.

I et afvandingsforsøg i Tokkerup på Sjælland udført af SpectroFly Aps undersøgte man god kontra dårlig dræning i en mark. Der blev vist et udbyttetab på op til 18 pct. i vinterhvede og 25 pct. i vårbyg i perioden 2012-2015.

Samtidig viste forsøget, at kvælstofoptaget var reduceret væsentligt. Det er klart, at med rødderne i vand er der et ringere optag af næringsstoff er. Rødder standser straks deres vækst, når de møder et vandspejl i jorden.

Jordstruktur ødelægges

Våde områder forsøges næsten altid at blive kørt igennem med plov og såmaskine, da man jo gerne vil have det hele med.

Men våd jord har en ustabil jordstruktur. Når der bearbejdes i våd jord, ødelægges jordstrukturen, og den negative spiral bliver meget værre. Det tager mange år at genoprette en ødelagt jordstruktur.

Konsulent: Sådan kan du klimasikre dine markerMark Fredag 22. december 2017 · 12:12

Hvad koster ødelagte dræn

Anlæggelse af nye dræn er en bekostelig affære, men vedligehold kan gøres for væsentligt færre omkostninger.

Derfor er det vigtigt at få repareret dræn straks, der er noget galt. Ellers bliver det dyrt på sigt. Har du et udgangspunkt på 70 hkg kerne pr. hektar i vårbyg og så får et 25 pct. udbyttetab, står du til et tab i brut-toindtjeningen på knap 2.000 kr. pr. hektar ved en kornpris på 110 kr. pr. hkg.

Det fremhæves ofte, at områder påvirket af dårlig dræning ofte er afgrænsede og små, men ingen kan se eller fornemme, hvor stort et område der er påvirket. Ofte er det meget større, end man tror.

I marker, hvor man ved, at dræn er ødelagte, kan man bruge værktøjet CropSat eller Fieldsense til at få en ide om hvor stor et område, der er påvirket. Satellitbillederne i løbet af forår og sommer afslører hurtigt, at området er væsentligt større, end man tror.

Vækståret 2016 var vådt

Mange lerjorde har i det østjyske område været ekstremt våde hen over sommeren. Vinterhvede har givet et skuff ende udbytte. En del af forklaringen kan være, at afgrøden har stået med rødderne i vand.

Vi så flere marker med vårbyg blive helt hvide hen over sommeren, fordi de druknede i regn med et udbytte på under 20 hkg pr. hektar til følge. Vand er virkelig tabsgivende.

Fremtiden er digital

Fremadrettet arbejdes der på at gøre de gamle drænkort digitale. Det gøres ud fra enkelte punkter plottet med gps, hvorefter drænkortet kan overføres. Projektet er i sin spæde begyndelse, men det vil gøre drænvedligehold væsentligt nemmere.

Har du Farmtracking, kan du anvende hotspot til at plotte et dårligt dræn og plotte brønde og udløb og dermed på sigt skabe dig et overblik over dit drænsystem.

Brug efteråret og vinteren til at gå markerne godt igennem for bløde huller og ’vand op af jorden’. Det betaler sig at få sine dræn repareret.

Artiklen er publiceret første gang i magasinet MARK den 7. oktober 2016.

Faktaboks

Konsulentens anbefalinger:

  1. Registrer altid et dårligt dræn - det skal repareres hurtigst muligt for ikke, at sidegrene og hovedløb stopper til.
  2. Det er billigere at reparere dræn end at anlægge et nyt drænsystem, men det kan være nødvendigt at nydræne nogle arealer.
  3. Få digitaliseret dine gamle drænkort eller brug Farmtrackings hotspots.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.