Driftsleder på deltid: Når der går hverdag i det, keder det mig

Udvalgt til weekend: Torben Due Mikkelsen er driftsleder 15 timer om ugen hos en mælkeproducent. Resten af tiden tager han ad hoc-opgaver og passer sin egen naturplejebedrift.

For Torben Due Mikkelsen er det ikke en naturlov, at det er lederen, der arbejder flest timer på bedriften. Det er en naturlov, at driftslederen laver lederopgaver, og når han har klaret ledelsesopgaverne på den malkekvægbedrift, hvor han arbejder, tager han hjem igen eller ud på andre opgaver.

"Det, der interesserer mig, er ledelse. Jeg har ikke lyst til at malke tre timer hver dag, jeg vil gerne lære andre at malke bedre", siger han.

Han er ansat på en bedrift med 400 malkekøer i Vorbasse 15 timer om ugen med en vis fleksibilitet. Tiden bruger han på at lave vagtplaner for de øvrige medarbejdere og følge op på nøgletal, som han drøfter med medarbejderne ved et ugentligt tavlemøde, som han også er ansvarlig for.

"Når jeg ikke er til stede, arbejder vi meget med beskeder via Messenger, så medarbejderne ikke mangler én at henvende sig til", siger han.

Job med flexmulighed

Resten af arbejdsugen bruger Torben Due Mikkelsen på sin egen bedrift hjemme i Egtved, hvor arbejdet består i naturpleje med angus.

"Det giver stor fleksibilitet i forhold til min rolle som driftsleder. Er der behov for det, kan jeg arbejde ekstra timer, for mange af opgaverne hjemme kan skydes lidt", forklarer han.

Som driftsleder holder han af at se, når tingene ændrer sig til det bedre, for eksempel når mælkeydelsen stiger og sygdomstrykket falder.

Tidligere har han været sparringspartner på en ejendom, hvor han en gang om ugen skulle lave staldskole for medarbejderne.

"Det motiverede medarbejderne, så kodødeligheden faldt, og celletallet blev mindre", siger han.

Konkursboer

Desuden arbejder han ad hoc for advokater og springer til, hvis en bedrift går konkurs, og ejeren flytter ud.

For nylig passede han en slagtekalvebedrift med 900 slagtekalve, hvor manden smuttede, da han gik konkurs. Advokaten kom på banen og hyrede Torben Due Mikkelsen, der kom ind med dags varsel og skulle sørge for dyrene, og tre uger senere var besætningen afviklet.

"Sådan noget, hvor man skal have styr på noget, hvor alting sejler, kan godt give mig et kick", siger han.

Torben Due Mikkelsen mener, at mange ejere kunne stå sig ved at overveje at hyre en leder et antal timer ugentligt eller måske en, der kan træde til, hvis de mister fokus. For eksempel være i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, stress eller mange andre ting.

Krav voksede

I dag er Torben Due Mikkelsen 36 år, og det er ledelsesopgaver, som interesserer ham mest. Da han var ung, troede han, at han skulle være selvstændig mælkeproducent, men det vil han ikke længere.

"Jeg så på mange bedrifter, men kravene steg og steg, og der var altid en ny 25-årig, som var villig til at arbejde for mindre end mig", siger han.

Hans bedrift med kødkvæg giver ham stor glæde i det daglige.

"Jeg vil hellere flytte dyr i tre timer, end jeg vil malke", siger han.

Faktaboks

Baggrund:

  • Torben Due Mikkelsen er uddannet agrarøkonom på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus med en akademiuddannelse i ledelse i tillæg. 
  • Desuden er han uddannet produktionsleder og virksomhedsleder derfra. 
  • Han har også erfaring med ledelse som frivillig i KFUM og K hvor han har været leder for de frivillige. 
  • Han ejer selv en bedrift med 30 hektar naturarealer og 20 angus-ammekøer i alt plus opdræt.
  • Dyrene bruges til naturpleje i Vejle og Kolding kommuner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle