Droner skal reducere landbrugets CO2 emissioner

Droner kombineret med sensorer og kunstig intelligens skal kortlægge og analysere Danmarks tørveområder. Områderne er i dag en af de helt store kilder til udledning af CO2 fra landbruget. Innovationsfonden har investeret 24,3 mio. kr. i projektet.

Droner kombineret med sensorer og kunstig intelligens skal kortlægge og analysere Danmarks tørveområder. Områderne er i dag en af de helt store kilder til udledning af CO2 fra landbruget. Innovationsfonden har investeret 24,3 mio. kr. i projektet.

Det skriver Innovationsfonden i en pressemeddelelelse.
 
En måde at reducere landbrugets CO2 udledning er at holde tørvejord fri for dyrkning. Tørvejord er groft sagt våde jorde, som moser og områder omkring søer og vandløb, hvor vandet forhindrer ilt i at gå i forbindelse med planteresterne i jorden. På den måde holder jorden på planternes kulstof, og de våde omgivelser forhindrer, at der dannes CO2.
 
Store dele af Danmarks landbrugsjord er vådområder, der er blevet drænet og brugt til landbrug. At udtage tidligere tørveområder der i dag bliver brugt til landbrug og genetablere dem som vådområder, er et højt prioriteret mål for at nå den nationale ambition om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030.
 
Viden om kulstofmængden i drænede jorde er meget sparsom og her kan projektet ReDoCO2 gøre en forskel. Ved at kombinere dronemonterede geofysiske sensorer, markdata, maskinlæring, 3D-software til visualisering og en cloudbaseret data- og beregningsplatform, vil projektpartnerne udvikle en metode til at kortlægge områder.
 
Det kan gøres i hidtil uset detalje som vil muliggøre nøjagtige estimater af kulstoflagre og aktuelle CO2-emissioner. Beslutningstagere kan derefter udvælge de tørveområder der giver mest værdi ved vådlægning og udtagning af landbrugsproduktion og dermed reducere CO2-emissionerne herfra.

Resultatet af dette projekt vil have en betydelig økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig indvirkning, der viderefører Danmarks position som en grøn frontrunner internationalt og giver nye eksportmuligheder for dansk grøn teknologi generelt.
 
"Vi ser virkelig frem til at komme i gang med projektet, som er meget aktuelt i forbindelse klimadiskussionen, og ikke mindst i forbindelse med de mange penge der fremover skal bruges på at udtage landbrugsjord. For de kommercielle partnere er det også en unik mulighed for at kunne videreudvikle de kompetencer og teknologier der er i de sidste 15-20 år er udviklet i forbindelse med den danske kortlægning af grundvand. Hvor vi indtil nu har arbejdet med undergrunden ned til 3-400 m dybde, skal vi nu til at kigge detaljeret på de øverste 5-8 m. Her åbner der sig også et helt nyt marked, som ingen har haft fokus på før," siger Niels-Peter Jensen, Projektleder, CEO, I•GIS
 
Projektet er et samarbejde mellem danske virksomheder, myndigheder og universiteter. I•GIS A/S, SkyTEM Surveys Aps, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, og Aalborg Universitet.
 

 

Faktaboks

  • Innovationsfondens investering: 24,3 mio. kr.
  • Samlet budget: 32,2 mio. kr.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: Reducing and Documenting CO2 emissions from Peatlands - ReDoCO2

  

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle