Dyretransportører truer Ellemann-Jensen med sagsanlæg

Hans Sønderby, der er advokat for de professionelle brugsdyrtransportørers organisation SamMark, har i et brev til ministeren rettet skarp kritik af Jakob Ellemann-Jensen for at fremsætte udokumenterede beskyldninger mod branchen.

Tirsdag blev Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) orienteret om, at Fødevarestyrelsen gennem flere år ikke har haft tilstrækkeligt fokus på danske og udenlandske vognmænd, der forbrød sig mod EU-reglerne for transport af levende dyr ud af Danmark.

Omkring 1.000 ud af 26.000 logbøger havde ifølge Fødevarestyrelsen indeholdt overtrædelser af reglerne, og som forvaltningen ikke har fulgt op på.

Og den kritik er ikke taget imod med bøjet nakke hos dyretransportørernes organisation SamMark.

SamMarks advokat Hans Sønderby har nemlig torsdag formiddag sendt et brev med skarp kritik af ministeren, som i samme ombæring opfordrer ham til at tage afstandet fra indholdet i den pressemeddelelse, ministeriet udsendte tidligere.

"Ministeren siger, at der er 1.000 overtrædelser, men fordi der er 1.000 ændringer i logbøger betyder det ikke, at der er 1.000 overskridelser af lovgivningen, som man kan straffe folk for. Meget af det her beror på en misforståelse", siger Hans Sønderby til landbrugsavisen.dk.

"Vi snakker om, at det er omkring tre-fire procent af transporterne, der er ændringer i (1.000 ud af totalt set 26.000 transporter, red.). Det betyder jo ikke, at der er gjort noget ulovligt. Det er skudt helt ved siden af”, siger Hans Sønderby med henvisning til, at der i de 1.000 ændringer kan indebære kødannelser på motorvejene, skrivefejl i en logbog eller nærmere aftaler med bestemmelseslander, som betyder en ændring af turen.

”Her bliver der talt om påståede overtrædelser, og det skal man undersøge ved at spørge både virksomheder og myndigheder om. Det har man ikke gjort her. Hos ministeriet er der en forpligtelse til at undersøge nærmere – det såkaldte officialprincip – og inden man ved, hvad virksomhederne og myndighederne i andre lande siger, så kan man ikke konkludere noget som helst”, siger han.

Hænger et helt erhverv ud

I brevet til ministeren, skriver Hans Søndermark blandt andet:

"Selvom meddelelsen umiddelbart fremtræder som en kritik af embedsmænd, og således principielt er vor klients medlemmer uvedkommende, kan den udelukkende opfatttes tillige som en kritik af erhvervet”, skriver Hans Sønderby.

”Det er således helt usandsynligt, at samtlige 1.000 transporter, som omtales med store ord af Fødevarestyrelsen om at sikre, at der omgående følges op på de sager, ”hvor der ikke er blevet sanktioneret”, udgør strafbare forhold.

”I lyset af ovenstående fremkalder den meget direkte tone i meddelelsen med ord som, at der ”omgående” skal følges op på sager, hvor der ikke er sket ”sanktionering” som præmatur og generaliseret udhængning af hele den danske branche som vor klient repræsenterer, og hvis omdømme i brede dele af befolkningen er letpåvirkeligt for rygtedannelse på baggrund af forkerte fakta. Kritikken angår derfor reelt vor klients medlemmers mest vitale interesser, deres professionelle hæderlighed – og den ringeagtende omtale kan derfor i sig selv have negative konsekvenser for deres konkurrenceevne.

udtalelser kan sanktioneres med erstatning

”Vi skal henlede ministerens opmærksomhed på, at upræcise beskyldninger på baggrund af uundersøgte fakta reelt er offentlig udhængning samt at sådanne udtalelser kan sanktioneres såvel med straf- som med erstatningsansvar, ligesom de kan imødegås efter straffelovens bestemmelser om injurier og mortifikation. Offentlig kritik af erhvervet, som er sårbart for usaglig nedrakning, og som snarere har karakter af udhængning, kan endvidere udgøre en indirekte statsstøtte til national kødproduktion og kan dermed potentielt være i strid med EU’s statsstøtteregler”, skriver Hans Sønderby, inden han slutter af med at opfordre ministeren til at trække pressemeddelelsens indhold tilbage.

”På vegne af SamMark skal jeg derfor anmode ministeren om personligt at sikre, at den offentlige ud-hængning ophører, herunder at pressemeddelelsens indhold trækkes tilbage. Alternativt om, at De lægger afstand til den. Vor klients medlemmer udøver et vigtigt, lovligt etableret erhverv i den europæiske Union, og har i kraft heraf krav på beskyttelse mod rygte- og mytedannelse på baggrund af utilstrækkelige og upræcise fakta.”

”Det er vor vurdering, at udtalelsernes manglende præcision sammenholdt med deres reelt uunderbyggede og alvorlige indhold udgør en eklatant tilsidesættelse af vor klients medlemmers retsstilling, som kan imødegås som anført. Vor klient har dog instrueret vort kontor om at meddele, at denne – indtil videre – har tillid til, at ministeriets kritik vil besinde sig og forventer derfor, at det ikke bliver nødvendigt at imødegå ovenstående med retsskridt, hvilket naturligvis forbeholdes”.

Til landbrugsavisen.dk fortæller Hans Sønderby, at han også forventer, at det vil resultere i, at ministeren trækker det tilbage.

”Vi forventer at de trækker det tilbage, som den sommerand, det er nu er. Der er ikke andet at gøre end at sende en meddelelse ud om, at man ikke har undersøgt tingene, og at det er for tidligt at konkludere noget på”, siger han.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle