Dyrkerforening kører med underskud - for at tære på formuen

Pengene bruges på nedsat kontingent.

Danske Sukkerroedyrkere har siden 2014 excelleret med millionunderskud. I 2016 var der et underskud på 2,2 mio. kr. og i 2017 budgetteres med den samme størrelsesorden. Men det er der ifølge formand Jørn Dalby en særdeles god grund til.

Foreningen har en formue på baggrund af et beløb, de fik af Danisco i forbindelse med Daniscos salg af sukkerafdelingen til Nordzucker i 2008.

»Vi har nu ca. ni mio. kr. tilbage af beløbet, vi fik, og efter drøftelsen er vi i bestyrelsen enige om, at vi fastholder beslutningen fra 2014 om at udbetale den resterende del af dette beløb til dyrkerne over de kommende år via et nedsat kontingent,« sagde Jørn Dalby i sin beretning på generalforsamlingen mandag i Sakskøbing.

Han pegede på, at der er tale om et forholdsvist lille restbeløb, svarende til ca. 22 kr. pr. ton polsukker, som det tilmed vil være forbundet med en omfattende administration at udbetale. Dels er det meget begrænset, hvor mange nye dyrkere, der påbegynder dyrkning af sukkerroer og dermed bliver nye medlemmer af foreningen.

»Her i 2017 er der tale om ca. 20 nye dyrkere, hvoraf nogle er almindelige generationsskifter. Ved en fortsættelse med det nuværende kontingent på 50 øre pr. ton roer vil beløbet være færdigudbetalt på fire år, altså stort set indenfor den nye Brancheaftales løbetid,« sagde han..

Herefter vil foreningen have en basisformue på 14,5 mio. kr. tilbage. Denne formue blev grundlagt tilbage i 1980’erne af de daværende ca. 10.000 dyrkere, og den fastholder de i foreningen.

»Det er vigtigt at have en reserve, så vi ikke er begrænset af økonomien i forhold til at tage sager op til fordel for vores medlemmer,« sagde Jørn Dalby.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle