Dyrlæge: Der skal kæmpes for at mindske medicinforbruget til kalve

Forbruget af antibiotika til kalve er stigende. Der er brug for en bred indsats for at sænke forbruget, mener Seges-dyrlæge.

Der trækkes for mange sprøjter med antibiotika op til danske kalve. Stik imod samfundets forventning om et uændret eller i bedste fald faldende forbrug af antibiotika til produktionsdyr, stiger forbruget til kalve og ungdyr.

Det bekymrer dyrlæge og specialkonsulent hos Seges, Henrik Læssøe Martin.

"Det er en rigtig ærgerlig udvikling. Og vores arbejde med landmænd og dyrlæger viser, at der blandt andet er brug for radikale ændringer i vores tilgang til anvendelse af antibiotika, hvis vi skal opnå den reduktion, erhvervet har sat som mål", konstaterer han.

Smittetrykket stiger

L&F, Kvæg ønsker i sin strategi for 2023-2025, at antibiotikaforbruget mindskes med ti procent. Det er dog ikke sket endnu.

I 2019 blev der brugt 3.222 kg aktivt stof til kalve og ungdyr. I 2020 var det steget med 9,4 procent til 3.525 kg. Ser man nærmere på forbruget i 261 slagtekalvebesætninger, er der en klar tendens til, at der behandles mere i de store besætninger.

"Generelt ligger forbruget pr. dyr i besætninger med mere end 200 kalve på stald cirka tre gange så højt som i besætninger med mindre end 200 kalve", siger Henrik Læssøe Martin efter at have nærlæst tallene. Han tilføjer, at der heldigvis findes store besætninger, som godt kan holde en god sundhed og et lavt forbrug, så det kan lade sig gøre.

De store bedrifter har den klare udfordring, at når flere dyr samles et samme sted, øges smittetrykket. Ved sammenblanding af kalve fra mange besætninger øges smittetrykket yderligere og kalvene eksponeres ofte for mange forskellige typer smitstoffer på samme tid. For både store og små besætninger gælder, at udviklingen af kalvenes immunforsvar er utroligt vigtig. Her er samarbejdet mellem mælkeproducent og slagtekalveproducent afgørende, så kalvene er bedst muligt rustet til nye omgivelser ved flytninger, mener Henrik Læssøe Martin.

Antibiotika er en billig løsning

Disse udfordringer forsøger nogle producenter at tage hånd om ved at give kalvene en ’velkomst-pakke’ med forskellige midler.

"Det er en let løsning, men en skidt løsning set ud fra perspektivet om at minimere medicinforbruget. Det var bedre, om man rettede fokus mod hygiejne og smittebeskyttelse samt at sikre en bedre overgang fra moderbesætningen til kalveproducentens besætning", mener Henrik Læssøe Martin.

Han peger endvidere på, at øget brug af vacciner kan bidrage til at styrke kalvenes immunforsvar til bedre at modstå sygdomme.

"Men det er en stor udfordring, at antibiotika er billig, og vacciner er relativt dyre. Jeg kunne godt ønske mig lavere priser på vacciner og håber, at det bliver en realitet inden for en overskuelig fremtid", siger han.

Faktaboks

Slagteri har tillid til branchens arbejde

  • Hos Danish Crown Beef følger man udviklingen inden for antibiotikaforbrug, oplyser pressechef Jens Hansen.
  • "Det er ikke et område, som vi har særligt fokus på lige nu. Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt og har tillid til det arbejde, der gøres i branchen", siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle