Dyrlæge politianmelder rewilding-projekt i Mols Bjerge

En dyrlæge der bor og arbejder omkring Mols Bjerge har meldt Mols Laboratoriet til politiet for overtrædelser af dyreværnsloven.

Dyrlæge Jens Kristoffersen fra Djurslands Hestepraksis indgav mandag en politianmeldelse af rewilding projektet Mols Laboratoriet, der er drevet af Naturhistorisk Museum Aarhus, for manglende overholdelse af gældende dyreværnslov "gennem en længere årrække" - siden 2016. 

Anmeldelsen, som LandbrugsAvisen har fået tilsendt, går på overtrædelser af flere paragraffer i Dyreværnsloven som omhandler dyrenes sundhedstilstand og overtrædelse af flere paragraffer i Lov om Hold af Heste, som går på tilsyn og transport.

"Jeg ønsker at afprøve om dyr i Rewildings projekter har samme rettigheder i relation til Gældende Dyreværnslov som andre dyr! Ligeledes ønsker jeg at afprøve om offentlige og halvoffentlige institutioner har samme forpligtigelse i relation til Gældende Dyreværnslov som private dyreholdere!", skriver Jens Kristoffersen om anmeldelsen af Mols Laboratoriet på sin Facebookside.

Selvom Mols Laboratoriet lige haft et tilsyn, hvor de ikke fik nogen bemærkninger overhovedet, mener Jens Kristoffersen, at det skyldes, at man tidligere har taget skrantende dyr ud.

Anmeldelse ryster ikke museum

Landbrugsavisen har bedt Mols Laboratoriet kommentere anmeldelsen

Her har direktør for Naturhistorisk Museum, Bo Skaarup tirsdag eftermiddag endnu ikke hørt fra Jens Kristoffersen eller Østjyllands Politi, "eftersom den ikke er tilsendt museet, men angiveligt til Østjyllands Politi".
 
Direktøren kan derfor ikke kommentere selve anmeldelsen men udtaler til LandbrugsAvisen:

"Jeg har hverken hørt fra Jens Kristoffersen eller Østjyllands Politi – endnu, men er opmærksom på, at der angiveligt er sket en formel politianmeldelse og ser frem til en evt. politi-efterforskning med sindsro".

"Det kræver dog indledningsvis, at politiet finder grundlag for at rejse sagen overfor os. Molslaboratoriet skal naturligvis overholde alle love og regler - også på dette område. Vi ønsker sunde og raske dyr, der trives og samtidig øger danskernes viden og erfaringer med en mere mangfoldig dansk natur for alle". 
 

Frygter kommende  naturnationalparker

Jens Kristoffersen mener ikke, at Mols Laboratoriets optegnelser over dyr, der er udgået, stemmer overens med de optegnelser, der findes hos modtagerne af dyrene, der bla. andet tæller Ree Park og Daka. 

Han mener, det bør tjekkes, hvad forholdene har været for de dyr, der er udtaget tidligere.

Jens Kristoffersen bor i Mols Bjerge og har også tidligere sendt et åbent brev til politikerne på Christiansborg omkring sagen med udsultede kvæg på Naturstyrelsens arealer Nationalpark Mols Bjerge

Han er dog først og fremmest optaget af, at sagen illustrerer de forhold, der kan opstå i større skala, hvis Folketinget vedtager en ny lov for de kommende natur-nationalparker. Lovforslaget lægger op til at lempe dyreværnslovens tilsynspligt og til, at dyrene i nationalparkerne ’holdes så ekstensivt som muligt og uden tilskudsfodring’, har han tidligere udtalt.

Hos Østjyllands Politi bekræfter pressetjenesten, at man har modtaget Jens Kristoffersens anmeldelse og melder, at der nu vil blive kigget på den.

To forskellige sager

På Naturstyrelsens arealer Nationalpark Mols Bjerge, altså i et andet område i Mols Bjerge, har Naturstyrelsens kvæg i Nationalpark Mols i vinter sultet så voldsomt, at flere stude er døde, en ko af voldsom forgiftning, drægtige køer har aborteret dødfødte kalve, og dyrene, der fremtræder afmagrede med dunet pels, har i desperation ædt barken af træer i op til to meters højde.

Den situation beskriver en dyrlæge fra Kvægdyrlægerne Djursland i en tilsynsrapport fra 14. februar 2021.

Selv om de to sager kan minde om hinanden, også fordi begge områder er placeret i Mols Bjerge, er der ikke nogen direkte sammenhæng imellem Nationalpark Mols Bjerge, drevet af Naturstyrelsen og Mols Laboratoriet, drevet af Naturhistorisk Museum Aarhus.

På Naturstyrelsens arealer er der kvæg og hos Mols Laboratoriet er der både kvæg og heste. 

Opdateret med udtalelse fra Mols Laboratoriet og mindre rettelser tirsdag kl. 18:40

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle