Efter to år lang jagt: Vildsvinet er tæt på udryddet i Danmark

Naturstyrelsen og tilknyttede jægere har på tre år skudt omkring 150 vildsvin i det sønderjyske med hjælp fra foderpladser, skydeskjul og vildtkameraer. Med kun få vildsvin tilbage er jagten nær en afslutning.

I løbet af kort tid kan Naturstyrelsen skifte strategi i en foreløbig tre år lang kamp mod vildsvin på dansk grund.

I 2018 fik styrelsen til opgave at bortskyde en stigende vildsvinebestand, og tre år og cirka 150 nedlagte vildsvin senere kan styrelsen og en række tilknyttede jægere så småt begynde at lægge geværerne tilbage i våbenskabene igen.

Bestanden af vildsvin, der udgør en reel trussel mod den danske svinesektor, fordi de kan inficeres med den frygtede og dødelige svinesygdom afrikansk svinepest, er hastigt på tilbagetog, og ifølge vildkonsulent i Naturstyrelsen, Klaus Sloth, er der under fem vildsvin tilbage i grænselandet i Danmark.

"I starten af 2018 anslog vi, der var 50-100 vildsvin. Siden har vi opjusteret antallet til 100-150. Stille og roligt - i takt med vi har gjort os flere erfaringer - har vi fået bragt bestanden ned, så vi i dag mener, at der er nu er ganske få - formentlig under fem - vildsvin tilbage", siger han.

Bøgetjære og majs lokker vildsvin til

Indsatsen fra Naturstyrelsens side har foruden bortskydning og koordinering med tilknyttede jægere og lodsejere bestået i at vedligeholde foderpladser. Her har Klaus Sloths makker, Morten Hansen, en vigtig rolle med at smøre bøgetjære på træer og grave majs ned i jorden for at tiltrække vildsvin.

På pladserne er der opsat vildtkameraer, der sender billeder, når de opfanger aktivitet.

"Vi har haft et utroligt godt samarbejde med landmænd, jægere og lodsejere, der har åbnet deres døre for os, så vi i fællesskab har kunnet bortskyde vildsvinene", siger Klaus Sloth.

Når det sidste vildsvin er nedlagt, bliver styrelsen ved med at vedligeholde foderpladserne. I flere tilfælde oprettes nye pladser for hele tiden at kunne holde øje med, om der kommer nye vildsvin ind i landet.

"Da vi startede i sin tid, var vi bagud i forhold til vildsvinene, og havde der været f.eks. 500 vildsvin, havde det sikkert været en nærmest umulig opgave at få bortskudt bestanden. Nu er de næsten væk, og derfor handler det om at være godt forberedt, hvis der komme nye vildsvin, så vi er foran dem nu", vurderer Klaus Sloth, mens han skuer ud over Flensborg Fjord. Visse steder er der kun 1.200 meter over fjorden, som snildt kan tilbagelægges af vildsvin, der er gode svømmere.

Derfor er det ikke utænkeligt, at riflerne igen skal findes frem, hvis vildsvinene kommer til Danmark igen.

"Tyskerne skød i 2020 880.000 vildsvin, og i Slesvig-Holsten skød jægerne rekordmange sidste år. Så man må sige, at vildsvinehegnet har stået sin prøve, eftersom vi ikke har set flere vildsvin i Danmark på det seneste", mener Klaus Sloth og fortæller, at langt størstedelen af vildsvinene er nedlagt øst for E45-motorvejen og op til Aabenraa.

En enkelt større gruppe på 16 vildsvin ved Christiansfeld er også på et tidspunkt blevet skudt.

Trods stor succes med at få bortskudt vildsvinebestanden har de begge et klart mål om snart at få en stor tilbageværende orne på kornet.

"Vi har længe jagtet en orne i skovene ved Aabenraa. Vi har haft den på kornet tidligere, men dengang valgte vi i stedet at nedlægge den so, som ornen gik med", fortæller Morten Hansen, der for nylig brugte seks nætter på en uge for at få nedlagt ornen. Uden held.

Faktaboks

Vildsvinejagt i Danmark

Efter udbruddene af afrikansk svinepest i Europa blev opmærksomheden rettet mod vildsvin, der bærer og spreder den frygtede svinesygdom og kan lukke den danske milliard-eksport af svinekød, hvis der findes inficerede vildsvin på dansk grund. 

  • 2003: De første vildsvin blev observeret i Danmark. Naturstyrelsen udsteder en række påbud til lodsejere om at få vildsvinene bortskudt, ellers ville styrelsen selv sørge for opgaven.
  • 2010: En hård vinter gør det synligt, at der er kommet flere og flere vildsvin til Danmark. Det år blev der ifølge Naturstyrelsen kørt seks-syv vildsvin ihjel på vejene.
  • 2011: Vildsvinene bevæger sig i grænselandet, og fordi tyskerne formentlig det år har skudt mange vildsvin, melder Naturstyrelsen, at vildsvinene stort set er væk fra dansk grund.
  • 2012 og årene frem: Vildsvinene er hyppige gæster i Danmark. Omkring 2015-2016 får Naturstyrelsen en melding om en stor flok vildsvin. Et foto fremsendes og styrelsen tager ud på lokaliteten for at bekræfte, at det er vildsvin, der er taget et foto af. Det viser sig at være tilfældet.
  • 2018: Naturstyrelsen intensiverer jagten på vildsvin ved bl.a. at opsætte foderpladser og vildtkameraer en række steder i Sønderjylland. Samtidig giver Miljøstyrelsen grønt lys for vildsvinehegnet.
  • 2019: Fra januar og frem til starten af december arbejdes med opsætning af vildsvinehegnet langs grænsen til Tyskland.  

Så mange vildsvin er skudt

  • I 2018 blev 47 vildsvin skudt.
  • I 2019 var tallet 56.
  • I 2020 faldet antallet til 49.
  • I år er der foreløbig skudt to vildsvin. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle