Efter endnu et underskud - royalt slot skiller landbrug ud for sig

Schackenborgs forretning blev ramt af nedlukningerne. Nu skilles jorderne ud i et selskab for sig.

Det har ikke været nemt at være i oplevelsesindustrien det seneste års tid. Således heller ikke for Schackenborg Fonden, der driver det tidligere royalt-ejede slot ved Tønder.

År 2020 stod nemlig i coronapandemiens tegn og betød betydelige begrænsninger for slottets aktiviteter inden for oplevelser og turisme, nemlig overnatninger, rundvisninger, besøg og udstillinger.

Det betød et underskud på 2,3 mio. kr. - og dermed en anelse bedre end 2019-resultatet på -2,7 mio. kr.

Omsætningen oplyses ikke, men bruttofortjenesten blev mærkbart forbedret fra også at have været i underskud i 2019 med godt en halv mio. kr. til nu at være i plus på 2,1 mio.

Slottet, der tidligere blev drevet af Prins Joachim og prinsesse Marie, har siden 2014 været drevet af Schackenborg Fonden. Her her man de senere år opjusteret sine ambitioner inden for turisme og oplevelser, blandt andet med ombygning af den tidligere hestestald til cafe og besøgscenter.

Landbrug for sig

Ved udgangen af 2020 tog fonden dog beslutning om at lægge landbrugsaktiviteterne ud for sig i et selvstændigt selskab, fremgår det af regnskabet. Hvorfor dette tiltag er taget, begrundes ikke.

"Diverse analyser og kortlægning af Schackenborgs landbrug er blevet gennemført for at skabe
grobunden for en positiv udvikling i landbruget. Markplanen for 2020 afspejler en tilvækst i jordarealer. Høsten 2020 blev realiseret bedre end i 2019, og det er lykkedes, at opnå bedre priser på afsætning af afgrøder", lyder det, uden at det dog konkretiseres, hvordan det økonomisk er endt for jordbruget.

Schackenborgs landbrugsjord er tidligere oplyst til at bestå af 696 hektar, hvor der dyrkes vinterhvede, vårhvede, vinterrug, vinterraps, fremavlsærter og maltbyg. Hvor stor tilvækst i jordarealerne, der er sket i 2020, fremgår ikke af regnskabet eller selskabets hjemmeside.

I forvejen blev juletræsproduktionen, der foregår på 58 hektar og leverer omkring 30.000 årlige juletræer, bortforpagtet i 2019.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle