Efter fejl: Styrelse dropper at anke nederlag til landmand

På grund af en procedurefejl ved Kammeradvokaten har Landbrugsstyrelsen trukket anken af dommen i en sag om lysåbne arealer tilbage.

I september blev landmand Poul Ove Koch ved Retten i Herning tilkendt erstatning for manglende udbetaling af landbrugsstøtte for sine lysåbne arealer. Landbrugsstyrelsen var uenig med dommeren og anmodede derfor Kammeradvokaten om at anke sagen.

Nu har Landbrugsstyrelsen imidlertid trukket anken tilbage på grund af en procedurefejl begået af Kammeradvokaten.

Det betyder, at sagen nu er afsluttet, og Landbrugsstyrelsen har betalt den idømte erstatning på cirka 20.000 kroner.

Landbrugsstyrelsens anke er blevet trukket tilbage, fordi Kammeradvokaten ved en fejl ikke fik anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke byretsdommen inden for fristen.

"Det er ærgerligt, at der er begået en procedurefejl af Kammeradvokaten. Nu gælder byrettens dom, og sagen er i forhold til Poul Ove Koch afsluttet. Som udgangspunkt gælder dommen alene for den konkrete sag. Det er derfor endnu ikke afgjort, om dommen skal have betydning for andre sager om lysåbne arealer", siger Jesper Loldrup, der er teamleder i Direkte Betalinger i Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen melder, at de nu er ved at få afklaret, om dommen skal have betydning for andre sager, og vil kommunikere mere herom, så snart det er muligt.

Sagen drejer sig om de lysåbne arealer, der ligger eksempelvis omkranset af skov. Tidligere har Landbrugsstyrelsen nægtet at udbetale grundstøtte til disse arealer efter argumentet om, at det ikke var areaer i omdrift og derfor ikke landbrugsdyrket.

Efter en EU-dom har styrelsen genoptaget hundredvis af sager, hvor landmænd havde søgt støtte og ikke fået godkendt arealerne.

Der har dog også været landmænd, som ikke søgte støtte - netop fordi de ikke kunne få det.

Poul Koch havde fået genoptaget sagen og udbetalt støtte på en del af sit lysåbne areal. Men på en anden del havde han solgt betalingsrettighederne for at undgå at miste dem - hvilket ville ske, når han ikke anvendte dem, hvilket han jo naturligvis ikke kunne.

"Det, der gør den interessant er, at hvis noget beror på et konkret skøn fra myndighederne, kan de ikke gøres erstatningspligtige, men hvis noget beror på en forkert regelanvendelse, så kan de", har advokat Uffe Baller, Interlex, som har ført sagen for Poul Koch, tidligere forklaret for Landbrugsavisen.dk.

Landbrugsstyrelsen argumenterede for, at de ikke har haft forkert regelanvendelse, eftersom det først med Demmer-dommen stod klart, at de havde pligt til at udbetale støtte for arealet. Uffe Baller argumenterede dog for, at en tidligere dom burde have fået Landbrugsstyrelsen til at rette ind.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle