Efter L&F-pres: Fornuftig BNBO-plan fra regeringen

Den nye BNBO-plan fra regeringen viser positive takter for BNBO-indsatsen. Den sikrer fortsat mulighed for frivillige aftaler og en fair og fuld erstatning, hvis det kommer til påbud. Planen kommer efter betydeligt pres fra L&F, Danske Vandværker og DANVA.

Af Thor Gunnar Kofoed, viceformand, Landbrug & Fødevarer

Regeringen vil nu gøre rollefordelingen langt mere tydelig og give kommunerne en handlepligt i BNBO. Dermed lytter regeringen til L&F’s løsningsforslag, som vi har lanceret sammen med Danske Vandværker og DANVA.

Regeringens plan, som blev offentliggjort i sommer og nu er sendt i høring, lægger op til at fortsætte muligheden for at indgå frivillige aftaler mellem kommuner og lodsejere i de BNBO-områder, hvor kommunerne vurderer, der er behov. Men den betyder samtidig, at kommunerne får en handlepligt, hvis ikke de nødvendige aftaler er indgået inden udgangen af 2024. Dermed skal kommunerne give lodsejeren et påbud om ikke at anvende pesticider på BNBO-arealerne.

Fuld og fair erstatning

Det er en ganske fornuftig løsning, som sikrer landmændene en fuld og fair erstatning for det tab, de lider ved at få begrænset råderetten over deres jord. Og det er en sådan løsning, vi har presset på for siden den oprindelige aftale tilbage i 2019.

For præmissen for hele den politiske aftale har fra begyndelsen været, at kommunerne eller vandværkerne skulle give de enkelte landmænd et tilbud om erstatning at tage stilling til.

Det har vi hilst velkommen og arbejdet hårdt for skulle realiseres.

Vores synspunkt er, at indsatser af denne slags bedst løses gennem samarbejder mellem lodsejere, vandværker og kommuner. Så kan der tages lokale hensyn og aftalerne tilpasses de konkrete forhold. Det er uden tvivl den bedste måde for alle involverede parter.

Det er man da også lykkedes med flere steder i landet. I nogle kommuner, for eksempel Lemvig, Bornholm og Sønderborg er man i mål, så det kan altså lade sig gøre.

Men vi kan også se andre steder, at kommunerne eller vandværker ikke har givet så meget som et eneste tilbud til lodsejerne. Så når man selvsagt ikke målene. Det har vi også ad flere omgange påpeget sammen med vandværksorganisationerne. Det er ikke udelukkende kommunernes skyld, men skyldes i bund og grund manglende finansiering og klarhed over, hvem der skal gøre hvad.

Vi har undervejs bedt politikerne om at forlænge muligheden for frivillige aftaler og skærpe kravene til kommunernes indsats. Med regeringens akutplan bliver det helt tydeligt, at kommunerne skal henvende sig til lodsejerne med henblik på at indgå en lokal frivillig aftale eller udstede et påbud, når der ikke kan opnås enighed.

Vi har fået en klarhed, som samtidigt sikrer landmændenes interesser. Det er godt, og vi er ude af problematikken om et generelt, nationalt forbud, som potentielt ville betyde helt uantagelige erstatninger til nogle lodsejere.

Frivillige løsninger er altid at foretrække

Vi er landet et fornuftigt sted, når det nu ikke kunne være anderledes. Med den skrappe danske godkendelsesprocedure for pesticider ser vi på det overordnede plan ikke behovet, og der er ikke påvist noget generelt problem i BNBO’er.

Det var et næsten enigt folketing, der vedtog aftalen tilbage i 2019. Og det er den politiske virkelighed, som vi har måttet agere under for at sikre et forløb, hvor landmanden fik en plads ved bordet og hvor vores værdier bliver respekteret med fuld erstatning på markedsvilkår.

Med akutplanen bliver det Miljøstyrelsens ansvar løbende at følge op på fremdriften af indsatser i BNBO, og med lovændringen kommer staten til at kompensere kommunerne for deres indsats, fordi de nu klart bliver pålagt en ny opgave i forhold til at sikre beskyttelsen af BNBO. Nu har vi så godt et år mere til at få så mange aftaler på plads som muligt.

Det er vigtigt, at vi presser på alt hvad vi kan lokalt, så vi når langt ad frivillighedens vej. Det er intentionen med loven, og vi kan nå et godt stykke videre, nu vi har rammer og ansvar på plads.

Jeg håber, at alle parter - lodsejere, kommuner og vandværker - vil tage arbejdshandskerne på i de kommende måneder. For frivillige, lokale løsninger er altid at foretrække.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle