Efter millionkrav fra Skat: To slagteriselskaber konkurs

To selskaber, ejet af folkene bag Hvidebæk Slagteri, er blevet erklæret konkurs ved skifteretten i Holbæk. Det fremgår af Statstidende.

Der er ikke længere drift i de to selskaber, Selskabet af 5. marts 2015 ApS og Selskabet af 01.01.2002 ApS. Hvidebæk Slagteris aktiviteter og omkring 2000 ugentlige svineslagtninger er dermed ikke berørt, oplyser kvalitetschef i Hvidebæk Slagteri og Pølsefabrik ApS, Henrik Mortensen.

»Det er 2 »gamle« og passive selskaber der er under afvikling, der nu lukker. 2 selskaber der ikke længere er en del af produktionen, og dermed ikke selskaber der på nogen måde påvirker driften«, skriver han på mail til LandbrugsAvisen.dk.

Mio. gæld til staten

Kurator på begge konkursboer er Boris K. Frederiksen, fra advokatfirmaet Poul Schmith, bedre kendt som Kammeradvokaten. Dette sender et ret tydeligt signal om, at det er staten, der har penge til gode i de to selskaber.

Landbrugsavisen kunne allerede sidste år fortælle, at Hvidebæk Slagteri havde en verserende sag med skattevæsenet omkring 22 mio. kr. i moms. Dengang tog revisorerne forbehold for, at selskabet måtte lukke, hvis man tabte sagen.

I den forbindelse spåede slagteriejer Henrik Fobian, at sagen først ville komme for domstolene i løbet af nogle år.

»Sagen med SKAT er vi ikke glade for, den har forstyrret vores hverdag og forsinket vores regnskabsaflæggelse - men så heller ikke mere,« skrev Henrik Fobian dengang i en mail.

God drift i Hvidebæk

De to selskaber har tidligere været anvendt af Hvidebæk Slagteri som hoveddriftselskaber i forbindelse med såvel slagteridrift og pølseproduktionen. I dag er disse aktiviteter rykket over i selsakbet Hvidebæk Slagteri og Pølsefabrik ApS, som altså ikke er omfattet af konkursdekreterne.

Sidste år bemærkede revisorerne af de tre selskaber, at der var betydelig samhandel internt i koncernen.

»Vi skal gøre opmærksom på, at selskabet har væsentlige tilgodehavender og gæld til koncernforbundne selskaber. Koncernen er som helhed trængt likviditetsmæssigt. Det er således afgørende for om koncernen og dermed selskabet er en going concern, at disse kreditter i form af bankkreditter og leverandørkreditter mv. kan opretholdes«, lød det i det nu tilbageværende selskabs regnskab.

Her var der i modsætning til de to øvrige selskaber ikke en bemærkning om en verserende momssag.

Fra Hvidebæk Slagteri melder man i dag, at produktionen kører i højt gear for at følge med efterspørgslen fra grillmarkedet.

»Driftsselskabet Hvidebæk Slagteri og pølsefabrik ApS aflægger snarligt regnskab, som vi finder tilfredsstillende«, skriver Henrik Mortensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle