Efter otte års arbejde: Organisationer præsenterer anbefalinger til jordreform

Landbrug & Fødevarer er sammen med 14 andre organisationer kommet frem til en række anbefalinger til at skabe 'Fremtidens Bæredygtige Landskaber', som projektet er kaldt.

Landbrug & Fødevarer har siden 2014 samarbejdet med en række andre organisationer om projektet 'Fremtidens Bæredygtige Landskaber'.

Efter flere fælles udspil afsluttes det officielle samarbejde nu med en række konkrete anbefalinger, der skal bidrage til en jordreform, som kan skabe fremdrift i den grønne omstilling af Danmark.

Det melder Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Det er Realdania der har taget initiativ til projektet, og sammen med de andre organisationer han man brugt de sidste otte år på at undersøge, hvordan det åbne land bedst muligt kan bruges. 

Fra Landbrug & Fødevarer har viceformand Thor Gunnar siddet med i partnerskabet, og han fremhæver samarbejdet for den konstruktive dialog og de fælles løsninger.

- Projektet har skabt god dialog mellem organisationer, der ellers normalt har haft modsatrettede dagsordener, og det har skabt grobund for fælles politiske udspil, som vi ellers ikke ville have set. Der er desuden blevet udviklet nogle redskaber, som har fundet god anvendelse i praksis, siger Thor Gunnar i meddelelsen. 

- Der er mange, der har planer for, hvordan vores arealer skal anvendes. Hvis vi skal nå de mange politiske mål, der er sat, er den frivillige, dialogbaserede tilgang nøglen. Især hvis ændringerne skal ske på en meningsfyldt måde, er både frivillighed og dialog afgørende, siger Thor Gunnar.

Anbefalingerne er:

  1. En multifunktionel tilgang giver mulighed for at skabe synergi mellem nationale målsætninger og lokale ønsker og behov.
  2. Fremtidige tilskudsordninger skal tilgodese multifunktionelle samfundshensyn.
  3. Vandoplandsstyregrupperne (VOS) skal sikre grundlaget for at lokale projekter og udtagningsindsatser spiller sammen på tværs af kommunerne.
  4. Lodsejere skal opleve anerkendelse for – individuelt eller i samarbejde med andre lodsejere – at skabe natureffekt, herlighedsværdier og rekreative muligheder i landbrugslandet.
  5. Håndtering af store samfundsudfordringer er – og bør være en vigtig anledning til en fornyelse af vores landdistrikter.
  6. Midler fra den kommende grønne fond skal sikre samspil med private investeringer i balancerede, arealkrævende projekter til f.eks. klimaskov og energianlæg.

Blandt de mest konkrete resultater, som organisationer mener kan tilskrives samarbejdet, er, at der i 2018 blev afsat en pulje på 150 millioner kroner på Finansloven til at gennemføre pilotprojekter til multifunktionel jordfordeling i hele landet.

Formand for Fremtidens Bæredygtige Landskaber, Søren Møller, ser frem til, at de seks anbefalinger kommer ud og leve.

- Vi håber, at politikerne vil tage godt imod vores anbefalinger. Vi mener, at vi med et højt vidensniveau, indhøstede erfaringer og opbakning fra skovbrug, landbrug, KL og grønne organisationer har skabt et attraktivt grundlag for politikerne til at føre beslutningerne ud i samfundet, siger Søren Møller

De deltagende organisationer er: Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landdistrikternes Fællesråd, Danmarks Sportsfiskerforening, DANVA, Bæredygtig Landbrug, Danmarks Jægerforbund, DGI, Økologisk Landsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Energi (siden fusioneret med Wind Denmark og Dansk Solkraft) og Realdania.

Faktaboks

Baggrunden for projektet:

  • Der er et stort pres på arealerne, og vi kan kun lykkes med at indfri målene om flere energianlæg, udtagning af lavbundsarealer, fortsat fødevareproduktion, mere biodiversitet og alle de andre målsætninger, hvis vi arbejder strategisk på det nationale plan og med multifunktionelle løsninger på det lokale plan. Det er problematisk, når planlægning for energi, klima, miljø og natur sker hver for sig. Og det risikerer at ødelægge lysten til at medvirke lokalt.Kilde: Landbrug & Fødevarer

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle