Efter samtale om mink med Mogens Jensen noterede Heunicke: Ned med hele lortet!

Reportage fra minkkommissionen: Først fik Heunicke en røffel ud over det sædvanlige, fordi han først afleverede sine håndskrevne noter sent i kommissionsforløbet. Siden kastede selvsamme noter et interessant nyt lys på minkforløbet.

Det er nok de færreste, der vil kunne tyde sundhedsminister Magnus Heunickes håndskrevne noter. Og slet ikke i en indscannet version på en tv-skærm i retslokale.

Så meget stod klart efter dag 19 i granskningskommissionen.

Højst bemærkelsesværdigt havde Magnus Heunicke nemlig medbragt røde notesbøger med sine håndskrevne noter fra nogle af de helt centrale møder i minkforløbet. De var sendt til kommissionen for et par dage siden, indscannet og i øvrigt ulæselige for de fleste.

Heunicke fik derfor lov til at læse op. Men hvorfor dog alle de noter? Han forklarede, at det var noget, han havde lært fra sine år som aktiv journalist, hvor han befandt sig i retslokaler, hvor det handlede om af grifle de centrale budskaber ned i en fart.

Heunickes genfundne noter kom således til at spille en nøglerolle under afhøringen af ham – en afhøring, der i øvrigt fulgte i kølvandet på afhøringen af finansminister Nicolai Wammen. Det var i sig selv interessant. De to ministre endte - formentlig uforvarende - med at komme med lettere modstridende forklaringer.

En gedigen røffel

I første omgang var omstændighederne omkring tilvejebringelsen af noterne som bevismateriale genstand for debat. Mens Heunicke og hans bisidder mente, at de havde gjort en god gerning, passede den sene indlevering af noterne mildest talt ikke udspørger Jakob Lund Poulsen.

"I bliver bedt om at udlevere alt materiale - også noter - og så får vi først dine noter for få dage siden. Og i øvrigt fra de møder, hvor der ikke ligger nogle referater", nærmest vrissede Jakob Lund Poulsen.

Magnus Heunicke replicerede:

"Vi vurderede, at det kunne være relevant".

"Så sandelig", lød det fra Jakob Lund Poulsen, der også mente, at de ville have været relevante at have i hånden, da han afhørte tidligere fødevareminister Mogens Jensen for nogle uger siden.

Magnus Heunicke forklarede, at han ikke personligt havde været inddraget i udleveringen af dokumenterne fra sit ministerium som forklaring på, hvorfor han først sammen med sin bisidder var kommet i tanke om at indlevere noterne nu.

Jakob Lund Poulsen havde også - som alle andre - svært ved at tyde dem:

"Jeg vil gerne have, at du renskriver dem, så vi kan få dem ind sagsdokumenterne", lød den klare bestilling fra Jakob Lund Poulsen.

Forfriskende nyt

Efter røflen fra Jakob Lund Poulsen blev noterne bragt i spil i afhøringslokalet i Retten på Frederiksberg. Her gav de et forfriskende nyt perspektiv på nogle af de møder, forberedelser og beslutninger, der førte til aflivning af alle mink i Danmark uden skyggen af ordentligt lovgrundlag.

Nogle vil måske også sige uden skyggen af fagligt grundlag, men det falder ikke ind under kommissionens kommissorium at vurdere det spørgsmål, selv om det er uundgåeligt flere gange bliver berørt perifært, hvilket afhøringen af Heunicke også viste.

Involveret i juni 2020

Allerede tidligt i forløbet med coronasmittede mink var Magnus Heunicke involveret i sagen. Det var i juni 2020. Her spillede han selv ud med et scenarium, der handlede om at aflive alle mink.

Det skete, da der blev konstateret smitte på de første besætninger i Nordjylland. I en SMS'en den 15. juni klokken 17:51 skrev han:

'Jeg vurderer det her er en kæmpe sag. Skal vi slå alle mink ned. Vi må ikke blive rådvilde her. Og STM (Statsministeren eller Statsministeriet, red.) skal også orienteres".

Et par dage senere valgte veterinærmyndighederne at slå de tre smittede besætninger i Nordjylland ned. Magnus Heunicke udtrykte i granskningskommissionen tilfredshed med den beslutning. Det gav ifølge ham mening.

Derfor havde han også sværere ved at kapere fødevaremyndighedernes beslutning om, at man i begyndelsen af juli ikke længere valgte at indæmme smittede besætninger, fordi han frygtede for smitteudviklingen.

Virusfabrikker

Især i september steg smitten, og det skabte frustration i Sundhedsministeriet. På baggrund af en mail fra en lettere opildnet overlæge hos SSI, Anders Fomsgaard, hvor han bruger udtrykket 'virusfabrikker', begyndte frustrationen at forplante sig i Sundhedsministeriets gemakker, forklarede Heunicke.

"Man begyndte at høre det på gangene. Derfor var jeg ikke sikker på, at tiltag var nok".

På daværende tidspunkt var det forholdsvis milde tiltag ifølge Heunicke, der bl.a. inkluderede øgede test, der prægede strategien i forhold til at håndtere minksmitten.  

I slutningen af september voksede frustrationerne imidlertid yderligere i flere ministerier. Sagen om håndteringen af mink kom derfor med som et punkt på et møde i regeringens økonomiudvalg den 30. september 2020.

Netop det møde blev interessant af flere grunde under fredagens afhøring. Det viste sig nemlig – og delvist i belyst af Heunickes noter – at de to tunge ministre, der på skift sad i afhøringsskranken, ikke havde helt den samme af opfattelse af konklusionerne fra mødet.

På selve mødet blev det besluttet, at minksituationen skulle løftes til regeringens covid-19-udvalg dagen efter – den del var de begge enige om.

Men ifølge Wammen var der også et andet meget klart udkomme af mødet. Han mente – og gentog det flere gange – at han udtrykkeligt på mødet havde bedt alle ministre og departementschefer om at forberede en værktøjskasse med yderligere tiltag.

Det kunne være worst case-scenariet med aflivning af alle mink og herunder også det eventuelle lovgrundlag. Ifølge Wammen var hans opfordring især rettet mod Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet.

"For mig at se var der behov for et overblik over scenarier og have værktøjskassen klar. Det er noget, vi træffer en politisk beslutning om. Det er ikke sådan, at jeg pålægger nogen opgaven, men som mødeleder siger jeg, at vi har brug for bedre overblik over scenarier. Det er der enighed om både på minister og departementschefniveau", lød det fra Wammen i vidneskranken før middag.

Efter middag var det Magnus Heunicke, der satte sig i samme vidneskranke og han erindrede ikke mødet på samme måde.

Udspørger Jakob Lund Poulsen ville vide, om han kan huske, at der blev truffet andre beslutninger, end den med at få minksagen på et møde i corona-udvalget?

"Ikke som jeg har forstået det eller orienteret mit system om", sagde han.

Jakob Lund Poulsen prøvede igen af flere omgange, uden at nævne, hvad Wammen havde sagt før frokostpausen.

"Blev der taget initiativ til andre ting", spurgte han.

"Ikke hvad jeg husker, der blev drøftet", svarede Heunicke.

Efter en kort kaffepause mente Heunicke nu nok alligevel, at han kunne genkende lidt af det, Wammen måtte have ment. Det stod ganske vist ikke håndfast i hans noter, at Wammen havde bedt om forberedelse af scenarier eller en værktøjskasse, men der stod noget om, at der skulle arbejdes videre i ministerierne.

Bagefter de to afhøringen var det meget uklart, hvor om Wammen vitterligt havde været så klar i mælet, som han selv gav udtryk for.

Godkendte notat

Der er mange grunde til, at afhøringen af Heunicke var ventet i spænding.

En af dem var, at han ifølge sags- og dokumenthåndteringssystemet Workzone, som man benytter i Sundhedsministeriet, tilsyneladende havde godkendt en sag forud for et møde i regeringens covid 19-udvalg den 1. oktober.

I sagen stod det sort på hvidt, at aflivningen af alle mink ville kræve ny lovhjemmel.

Magnus Heunicke afviste dog, at han havde læst sagen. Han havde alene læst et intern dokument, der var stilet til ham om sagen, hvor der ikke stod noget om hjemmelsudfordringer.

"På det tidspunkt var jeg inde over 500 sager på en måned – jeg havde ikke tid til at læse dem alle sammen", forklarede han.

Magnus Heunicke forklarede, at tingene gik stærkt i begyndelsen af november 2020.

Efter Kåre Mølbak overfor Kopenhagen Fur havde luftet SSI's nye viden om cluster-5-varianten, der angiveligt skulle true vaccineindsatsen, blev der arbejdet hurtigt.

Allerede den 2. november om aftenen konkluderede daværende departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels, i en sms, at alle mink skulle slås ned, hvis meldingen fra SSI holdte vand.

Netop det faglige grundlag for beslutningen om at aflive alle mink, falder ikke ind under kommissoriet for granskningskommissionen.

Tryktest af budskab fra SSI?

Udspørger Jakob Lund Poulsen ville alligevel gerne vide, hvordan Heunicke havde tryktestet risikovurderingen og de nye resultater om den vaccine-truende cluster-5-variant.

"Overvejer du, at det laboratorieforsøg i plastikkop", lød det fra udspørger Jakob Lund Poulsen uden dog at få direkte svar på det spørgsmål.

"Jeg vil være stensikker på, at den sundhedsfaglige vurdering kan holde og er den rigtige," sagde han og bemærkede de to hensyn, han skulle balancere imellem. På den ene side skulle man undgå at overreagere og handle overilet. På den anden side måtte man ikke lukke øjnene for, hvis der kunne ske det, der ikke måtte ske, forklarede Heunicke.

Magnus Heunicke fortalte, at han personligt ringede til faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, den 3. november om eftermiddagen før mødet i regeringens koordinationsudvalg.

Han havde brug for at forstå den nye risikovurdering.

"Jeg får at vide, at mink er en uforenelig størrelse med en igangværende pandemi", forklarede han og tilføjede, at først efter en gennemvaccinering af danskerne, ville holdt af mink give mening igen.

Efter samtalen har Magnus Heunicke ifølge sine egne noter en samtale med fødevareminister Mogens Jensen. I noterne står, at hvis der skal være en beslutning, så er den klar: 'Ned med hele lortet!"

Heunickes noter - som han i øvrigt bad kommissionen om at tage med forbehold, da det alene var hans version - åbenbarede også en række andre møder, som vi endnu ikke har hørt om i kommissionen.

Ifølge Magnus Heunickes noter var der tirsdag forud for aftenmødet i koordinationsudvalg et gruppemøde i Socialdemokratiet, hvor Heunicke har citeret statsminister Mette Frederiksen: "Mink. De skal slås ned. Underminerer vaccine. Ti-fold alvorligt. Alle sejl".

Her talte hun om mink inden for zonerne, erindrede han – og altså ikke aflivningen af alle mink inklusive avlsdyr, som senere på aften blev konklusionen.

"Nogen tager det ikke alvorligt nok"

Sundhedsministeren havde også noter fra det efterhånden sagnomspundne måde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november om aftenen.

Her fremlagde han selv risikovurderingen fra SSI. Han noterede sig også, at fødevareminister Mogens Jensen på mødet sagde, at alle mink i smittezoner skulle slås ned nu. Da mødet skred frem, konkluderede Mette Frederiksen ifølge noterne, at hvis minkmutationen truer effekten af alle verdens vacciner, så skal minkene aflives.

I noterne skrev Heunicke. "Der er nogen, der ikke tager det alvorligt nok. Hvis vi har vaccinen i vores hænder, så skal de mink slås ned".

Af noterne fremgik det også, at Mette Frederiksen spurgte til, om aflivning af alle mink var for vidtgående – et spørgsmål, der er rettet til Mogens Jensen.

Ifølge noterne blev der som svar henvist til, at fortsat minkavl ifølge risikovurderingen ville udgøre en risiko for folkesundheden.

Mette Frederiksen slog også fast, at der er handlepligt og foreslog et pressemøde allerede næste dag.

Hvem foreslog netop løsningen med at aflive alle mink? Vi ved, at det ikke fremgik af risikovurderingen fra Statens Serum Institut, og ingen andre myndigheder har i hvert fald skriftligt taget netop dette løsningsscenarie på sig.

Forslag kom fra Justitsministeriet

Ifølge Magnus Heunicke var det Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, der først nævnte aflivning af alle mink som et oplæg til drøftelse.

"Det var klart et oplæg, men der var ingen, der sagde det imod", forklarede han.
 
Fredagen i kommissionen blev på alle måder speciel og kaotisk. De nye noter, der alle blev oplæst af Heunicke i højt tempo, rev hele dramaturgien rundt. Der opstod også en udbredt utilfredshed blandt de øvrige vidners bisiddere.

Dels fordi de mente, de ikke havde haft ordentlig tid til at orientere sig i Heunickes noter. Dels fordi tiden løb, og at det derfor ville være vanskeligt for dem at nå at stille en masse spørgsmål til Magnus Heunicke.

Det får de dog lejlighed til i nær fremtid. På trods af fem timer med Magnus Heunicke i vidneskranken, blev afhøringen ikke færdig. Engang i januar skal han endnu engang en tur forbi Retten på Frederiksberg.

 

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle