Efter tørkeår: Nye tal viser stor kvælstofstigning i 2019

Nye tal for Aarhus Universitet viser, at kvælstofudledningen var markant højere i 2019 pga. voldsom regn. De nye tal lander midt i landbrugsforhandlingerne og har fået flere støttepartier til at kræve højere ambitioner for kvælstofreduktionen.

Udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande steg som ventet markant i 2019, efter et meget tørt 2018 og et regnfyldt efterår. 

Mens 2016, 2017 og 2018 viste udledninger på mellem 58.000 og 60.000 ton kvælstof, steg udledning i 2019 til 67.000 ton. Det viser nye tal fra Aarhus Universitet, som Altinget har fået aktindsigt i.

De nye tal har fået støttepartierne SF og Enhedslisten til at mene, at man skal sætte ambitionerne for kvælstofreduktionen, som lige nu er til debat ved landbrugforhandlingerne, markant op. 

“Man tager ikke vandmiljøet alvorligt nok, og det nye tal for 2019 bør gøre, at der er flere politikere, der kan se alvoren i det her,” siger Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører for Enhedslisten til Altinget.

Modsat er miljøordfører for Venstre Jacob Jensen og miljødirektør for L&F Anders Panum skeptiske over for, om de nye tal skal indgå i beregningen af kvælstofreduktionen, skriver Altinget.

Panum mener, at regnen i 2019 er en 100-årshændelse, der ikke er repræsentativ for udviklingen.

Forhandlingsgrundlaget er lige nu, at de danske fjorde og kystvande kan tåle en årlig kvælstofudledning på 56.300 ton.

Det betyder, at udledningen af kvælstof skal sænkes med cirka 13.100 ton om året i forhold til den forventede udledning i 2027, hvis hvis det danske vandmiljø skal nå EUs mål om 'god økologisk tilstand'.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle