Efter usædvanligt forløb i landbrugsforhandlingerne: Venstre kræver undersøgelse

Venstre vil have fuld klarhed over, hvorfor Fødevareministeriet fredag i sidste uge indkaldte pressen til såkaldt teknisk gennemgang.

Venstre kræver nu en fyldestgørende undersøgelse af forløbet omkring et meget omdiskuteret pressemøde om landbrugsforhandlingerne fredag eftermiddag i sidste uge.

Kravet kommer, efter Fødevareministeriet fredag formiddag højst usædvanligt indkaldte til en såkaldt teknisk gennemgang om "knaster i landbrugsforhandlingerne". Mødet blev afholdt allerede fredag eftermiddag.

Indkaldelsen af pressen skete, blot få timer efter blå blok have lanceret sit landbrugsudspil. Forløbet kalder på et efterspil, mener landbrugsordfører Erling Bonnesen (V) fra Venstre, der derfor har stillet ni såkaldte paragraf 20-spørgsmål til ministeren.

"Vi vil egentlig bare gerne have et klart billede af, hvad der er foregået? Har ministeren sendt sine embedsmænd i byen? Og er der tale om politisk brug af embedsapparatet", lyder nogle af de spørgsmål, som Erling Bonnesen har sendt til ministeren sammen med en aktindsigt.

Stor undren i blå blok

Baggrunden for de mange spørgsmål skal ses i lyset af, at en afholdelse af denne type møder sjældent er ses midt i et forhandlingsforløb.

En teknisk gennemgang kommer typisk i kølvandet på et politisk udspil eller en politisk aftale for at give pressen adgang til detaljer, som politikerne ikke lige har forrest på tungen. Men det sker sjældent undervejs i et anspændt forhandlingsforløb. Derfor var der fredag stor undren i blå blok.

Der måtte – understregede Fødevareministeriet flere gange overfor LandbrugsAvisen - ikke citeres direkte fra embedsmændenes udtalelser. Men tre ting var på agendaen.

Knaster i forhandlingerne

Først og fremmest såede ministeriets embedsmænd tvivl om Landbrug & Fødevarers konsekvensberegninger, der viser, at nye krav til kvælstofudledningen vil koste 14.000 job.

Ministeriet understregede overfor de tilstedeværende journalister, at det ikke gav mening at regne på konsekvenserne, fordi der mangler en præcis reguleringsmodel, som først forventes klar i 2023-24.

Ministeriet såede endvidere tvivl om blå bloks forslag om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde. Ministeriet understregede, at der kun var fagligt belæg for at udtage 88.500 hektar, som er oplægget i regeringens udspil.

Professor fra Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, kalder dog den diskussion mere eller mindre ligegyldig. Begge scenarier er en mulighed, men det kræver, at der tempoet kommer op og barriererne for udtagning af lavbundsjorde udryddet.

Slutteligt understregede ministeriet, hvorfor der i regeringens udspil arbejdes med bindende mål i modsætning til udspillet fra blå blok, hvor der ikke er bindende mål.

Anspændt forhandlingsforløb

Indkaldelsen til mødet for pressen kom i kølvandet på et efterhånden langtrukket og anspændt forhandlingsforløb om fremtidens landbrug. Indtil videre har der var afholdt mere end 60 møder, siden regeringen i maj fremlagde sit udspil.

Erling Bonnesen undrer sig over, at embedsmændene pludselig stillede op på den måde.

"Vi kan forstå, at embedsmænd dissekerede ting i blå bloks udspil. Det er højst usædvanligt, og jeg kan slet ikke forstå, at ministeren ikke var til stede", siger han.

Men på mødet understregede embedsmændene, at ministeren nok var vidende om mødet, men at det ikke var på hans initiativ.

"Hvis ministeren var bekendt med det, hvorfor har han så ikke standset det", lyder spørgsmålet fra Erik Bonnesen.

LandbrugsAvisen har rejst kritikpunkterne overfor Fødevareministeriet. Var der, eller var der ikke, tale om politiske brug af embedsapparatet? Var ministeren bekendt med mødet ifølge embedsmændene – hvorfor standsede han det ikke? Er der behov for en fyldestgørende redegørelse af forløbet?

Ministeriet skriver i et kortfattet svar:

"Ministeriet bemærkede, hvordan flere faglige misforståelser af indhold i regeringens landbrugsudspil og af klimapotentialer i landbruget bredte sig i pressen. Ministeriet indkaldte derfor pressen til en teknisk gennemgang af bl.a. lavbundspotentialerne i Danmark, håndtering af kvælstofområdet og effekterne i klimafremskrivningen med det formål at klargøre det faglige grundlag og potentialer. Det er almindelig praksis, at embedsfolk afholder tekniske gennemgange af svært kompliceret stof. Idéen og initiativet til den tekniske gennemgang kom fra embedsværket".

Faktaboks

Paragraf 20-spørgsmålEt folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister til skriftlig besvarelse og i sit eget navn. Spørgsmålene kaldes § 20-spørgsmål, fordi de stilles i henhold til § 20 i Folketingets forretningsorden. § 20-spørgsmål skal angå ministerens holdning. Ministeren skal svare inden for 6 hverdage.

Kilde: Ft.dk  

Emneord

Landbrugsaftale 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle