Efter værste iltsvind i 20 år: Magnus Heunicke indkalder interessenter til møde

Miljøminister Magnus Heuinicke indkalder nu interessenter til møde efter, at Aarhus Universitet har lavet en ny iltsvindsrapport.

En ny iltsvindsrapport, som er lavet på opdrag af Miljøministeriet, fra Aarhus Universitet viser, at iltsvindet i de indre danske farvande blev markant forværret i løbet af september, og at iltsvindet er det hidtil næststørste registreret for september, siden målingerne begyndte i 1990'erne.

Den nye rapport, som dækker perioden 24. august til 21. september, viser, at iltsvindet blev forværret på grund af blandt andet høj vandtemperatur. I flere områder er situationen meget kritisk for både bundlevende dyr, fisk og planter.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøministeren vil indkalde en række eksperter og organisationer til møde, som skal sikre, at alle relevante værktøjer er i brug. 

- Det er alarmende forhold, og som miljøminister er det min hovedopgave at rette op på det. Vandmiljøet bliver ikke reddet fra den ene dag til den anden. Det tager tid, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Han henviser til, at ved landbrugsaftalen fra 2021 blev et bredt politisk flertal  enige om, at udledningen af kvælstof i alt skal reduceres med ca. 13.000 tons årligt. I den nye Vandområdeplan 3 er der aftalt indsatser, som nedbringer udledningen med 10.400 tons årligt.

- Vi skal sørge for bedre forhold for økosystemet og fiskene i vores hav- og vandmiljø. Med de nye vandområdeplaner nedbringer vi udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Det vil være med til at mindske risikoen for og hyppigheden af kraftige iltsvind. Og det er en bunden opgave, at vi skal nå vores kvælstofmål. Derfor har vi aftalt en miljøgaranti, som er en garanti for, at vi når hele kvælstofreduktionen. Hvis vi ikke når i mål ved, at landbruget søger nok frivillige ordninger, så kommer der større krav til, hvordan landmanden skal dyrke sine marker, siger Magnus Heunicke.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle