Ejeren var den eneste, der ikke fik besked

Anita Halbye opdagede ved en tilfældighed, at Miljøstyrelsen havde plan om at genåbne et rørlagt vandløb.

På Høvdingsgaard ved Mern i Sydsjælland fik ejeren Anita Halbye en ubehagelig overraskelse forleden. Ved et tilfælde opdagede hun, at Miljøstyrelsen i al hemmelighed havde planer om at genåbne det rørlagte vandløb Krumbækken, der med sine 510 meter løber under en af godsets store marker. For at gøre ondt værre så var der sat en høringsfrist til 4. april. En frist, der dog siden ved L&Fs mellemkomst er forlænget i yderligere fire uger.

»Jeg synes, det er en skandale, at myndighederne ikke synes, at jeg skal orienteres om noget, der har store konsekvenser for landbrugsdriften,« siger Anita Halbye.

Stort driftstab

Når Anita Halbye er så frustreret over lige netop planerne med Krumbækken, så er det fordi, den vil komme til at dele en af hendes store marker på 35 ha op i et større og et mindre stykke.

»Jeg har sukkerroer på marken, og jeg frygter for vores store sukkerroekontrakt. Bækken vil dele marken, så der bliver 6-8 hektar, som ikke vil være særligt rentabelt at dyrke. Værre er, at den største del af marken kun vil være tilgængelig, hvis der etableres overkørsler over bækken. Bækken har jo været rørlagt i hundrede år, fordi man ellers ikke kan dyrke marken. Jeg synes, myndighederne bør vise hensyn til, at vi skal leve af landbruget.«

I et høringssvar til Miljøstyrelsen anfører Anita Halbye blandt andet, at Krumbækken er en del af et grøftesystem, der først og fremmest tjener til at fjerne vand fra landbrugsjord.

Vil gerne være med

De planlagte ændringer på Anita Halbys marker var faktisk allerede kendt af en begrænset liste af interessenter fra 7. marts, hvor man også kunne se planerne på hoeringsportalen.dk. Men ejeren, Anita Halbye, var der ingen, der fortalte noget.

»Hverken Miljøstyrelsen eller Vordingborg Kommune er særligt konstruktive i deres håndtering af sagen. Begge parter virker fuldstændig uinteresserede i de faktiske forhold her på gården,« siger Anita Halbye, mens hun viser rundt på en del af de godt 800 hektar ager og skov, der hører til Høvdingsgaard.

»Jeg vil jo rigtig gerne naturen og har flere vandløb, som jeg har tilbudt kommunen at være med til frivilligt at gøre endnu bedre. F.eks. har jeg tilbudt at betale den ene af to nye overkørsler ved Ellestedrenden. Med større rør kan vandet løbe mere frit til glæde for fiskene. Det vil koste mig omkring 23.000 kr., men det tilbud trækker jeg tilbage, hvis myndighederne holder fast i genåbningen af Krumbækken.«

Høringssvar

Anita Halbye troede sådan set, at Krumbækken skulle forblive rørlagt. Det var hun blevet stillet i udsigt med Vandplansperiode 1, hvor man havde vurderet, at bækkens biologiske værdi ikke var umagen og omkostningerne værd at genetablere. Derfor var bækkens skæbne heller ikke med i Vandplansperiode 2, men udsat til Vandplansperiode 3 i 2021. Altså indtil marts i år, hvor bækken alligevel dukker frem af glemslen.

»Derfor har jeg også i mit høringssvar bedt Miljøstyrelsen om at oplyse mig om, hvem der har foreslået en genåbning af de rørlagte strækninger. Vordingborg Kommune slår syv kors for sig og siger, at det ikke er dem.«

Faktaboks

Rør berørt: 90 vandløb skal fritlægges

  • 90 rørlagte vandløb skal alligevel fritlægges i strid de vedtagne vandområdeplaner. Det betyder, at nogle landmænd nu kan få stillet krav fra kommunerne om, at der skal graves en mange meter dyb kløft i deres marker og ikke mindst - du skal selv finde ud af, om det er et af dine dræn, der er berørt. 
  • Der er høringsfrist 4. april 2017. 
  • Man kan se de omfattede vandløb på http://www.hoeringsportalen.dk/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle