Ekspert i dyresygdomme: Behov for ny vurdering af minkrisiko nu

Grundlaget for at forlænge forbuddet mod at holde mink i Danmark kunne forbedres betydeligt, vurderer DK-VET, der er ekspert i dyresygdomme og overførsel af smitte til mennesker.

Der bør snarest muligt sættes gang i en egentlig risikovurdering af minkhold i Danmark, der ser på forskellige scenarier, eksempelvis betydningen af vaccination af mink samt andre smitteforebyggende aktiviteter.
 
Sådan lyder det fra Dansk Veterinær Konsortium, også kaldet DK-VET, der løbende vurderer smitteudbrud i forbindelse med husdyrsproduktion og herunder ser på zoonoser, altså smitte mellem dyr og mennesker.
 
Reaktionen kommer, efter regeringen og dens støttepartier tirsdag eftermiddag valgte at forlænge forbuddet med mink til at gælde 2022 med.
 
"Hvis man virkelig mener, at forbuddet er midlertidigt, bør man snarest muligt sætte gang i udarbejdelsen af en egentlig risikovurdering, hvor vi får set realistisk på forskellige scenarier og på mulighederne for at reducere smitte fra mennesker til mink, imellem mink og fra mink til mennesker. Ellers risikerer vi jo at stå samme sted om et halvt år igen", siger Birgit Nørrung, der er institutleder på Veterinær- og Husdyrvidenskab på KU.

DK-VET ikke taget med på råd

DK-VET inddrages typisk til at foretage vurderinger og undersøge smitterisici i dyrebesætninger – og har i øvrigt løbende vurderet smitteudbruddene på minkfarmene i efteråret.
 
Men i forbindelse med den risikovurdering fra SSI, der lå til grund for fødevareminister Rasmus Prehn (S) og regeringens støttepartiers beslutning om at forlænge forbuddet mod at holde mink i Danmark, har DK-VET ikke været involveret.
 
I løbet af foråret modtog DK-VET ellers en forespørgsel fra Fødevarestyrelsen, hvor DK-VET bl.a. blev bedt om at se nærmere på mulighederne for hold af mink med minimal risiko for spredning af COVID-19.

Bestillingen omfattede bl.a. forslag til smittebeskyttelse på minkfarme, både i forhold til smitte fra mennesker til mink og fra mink til mennesker samt en vaccinationsstrategi for mink med belysning af, hvilken type vaccine der ville være relevant, forslag til overvågningsprogram mm. i forbindelse med at holde mink.
 
Men arbejdet blev efter kort tid sat på pause.

Vurdering blev sat på pause

"Vi fik at vide, at man gerne ville have en vurdering af den humane risiko først – men det er jo svært at lave en fyldestgørende risikovurdering, hvis man ikke må se på de realistiske muligheder, der er for en produktion herunder på smitteforebyggende foranstaltninger på minkfarmene.

Flere politikere fra blå blok har i skarpe vendinger kritiseret, at risikovurderingen fra SSI slet ikke tager bestik af mulige løsningsscenarier. Ifølge rapporten er SSI specifikt blev bedt af sin opdragsgiver om ikke at se på løsningscenarier af opdragsgiveren.
 
Det gør det ifølge Birgit Nørrung vanskeligt at bruge konklusion til noget, for der vil altid være en risiko. Spørgsmålet er nærmere, hvor stor den vil være under forskellige forudsætninger.
 
"Der er jo aldrig en nulrisiko, og man kan efter vores opfattelse ikke konkludere, at der er en risiko for minkproduktion i Danmark, uden at man ser på realistiske scenarier", siger hun.

Birgit Nørrung opfordrer til, at arbejdet sættes i gang snarest muligt, således at Folketingets partier kan stå med et ordentligt beslutningsgrundlag til en senere beslutning om evenvtuel senere genoptagelse af minkproduktion i Danmark.

Emneord

mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle