Ekspert: Venstres landbrugspolitik kan føre til nye kriser

Økonomilektor ved Aalborg Universitet kalder regeringens landbrugspolitik for "kortsigtet" og "ahistorisk". Erling Bonnesen (V) afviser kritikken, og mener, at lektoren er "på helt galt spor".

Regeringens visioner for landbruget er både »kortsigtede« og »ahistoriske«, mener lektor Mogens Ove Madsen fra Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet. Det skriver Dagbladet Information.

Hans kritik kommer, efter at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for nylig har varslet lempelser for landbruget. Blandt andet vil hun fjerne kravet om rand­zoner og tillade mere gødning.

»Det er jo den helt traditionelle landbrugstænkning, som går på, at hvis vi ikke kan gøre andet, så kan vi i hvert fald prøve at producere os ud af problemerne. Men det løser ikke noget på lang sigt,« siger Mogens Ove Madsen til Dagbladet Information.

Sidste år fremlagde V, K og DF i fællesskab en plan med 16 punkter for, hvordan det danske landbrug kan blive mere konkurrencedygtigt. Ud over lempelser for gødning og randzoner vil partierne ifølge planen også tillade flere slagtesvin pr. hektar jord og sætte ind over for »overimplementering« af EU-regler. Ifølge partierne vil planen medføre 2.000 ekstra arbejdspladser i Danmark og 2,2 milliarder kroner i udvidet eksport.

»Det er en kortsigtet, ahistorisk betragtning hele tiden at levere den type af forslag til løsninger,« siger Mogens Ove Madsen.

Der skal findes en model, der sikrer stabilt indkomstniveau

Han henviser til den såkaldte trædemølleteori. Ifølge teorien findes der en grænse for, hvor mange landbrugsprodukter man kan afsætte. Derfor vil øget produktion føre til lavere priser, hvilket igen fører til lavere indtjening, og så kan man starte forfra med at løbe endnu hurtigere i trædemøllen. I stedet burde politikere og landbrug finde en model, der kan sikre et stabilt indkomst­niveau i landbruget, mener Mogens Ove Madsen.

»Det kunne være indkomstsikring – en minimumindkomst til en fuldtidslandmand svarende til en faglært arbejders. I givet fald skal alle mulige andre produktionsfremmende incitamenter fjernes. Men som det ser ud nu, vil man blive ved med at løbe ind i trædemøller,« siger Mogens Ove Madsen.

Liberalisering

I de senere år er der blevet gennemført en række politiske tiltag, som har liberaliseret landbrugsområdet. Blandt andet er mælkekvoterne blevet ophævet, det er blevet lettere for eksterne investorer at investere i landbrug, og nu vil Venstre altså lempe landbrugets rammevilkår yderligere. Ifølge Mogens Ove Madsen er det netop den type af liberaliseringer, der har ført til landbrugets krise i første omgang.

»Så siger landmanden ’hov, nu kan vi sætte gang i et større areal’, og hvis det er i en opgangskonjunktur, er bankerne med på det. Men så snart der kommer noget udefra – en boykot fra Rusland eller noget andet – så tipper tingene, og så sidder de med smerterne ude i landbruget,« siger Mogens Ove Madsen.

Bonnesen afviser kritik

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er på ferie, men Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen afviser blankt lektorens kritik. Han tror ikke på, at øget produktion kan føre til lavere priser eller nye kriser i landbruget.

»Det vil jeg fuldstændig afvise. Han er på helt galt spor,« siger ordføreren.
Ifølge ordføreren er problemet i dag, at konkurrenceevnen og rammevilkårene for danske landmænd er dårligere end for landmænd i lande som Tyskland, Holland og Frankrig. Derfor skal lempelserne sikre råvareproduktionen og hele landbrugssektoren i Danmark, siger Erling Bonnesen.

»Vi skal sikre de mange slagteriarbejdspladser og de mange jobs, der er i den danske fødevaresektor, og vi skal sikre nogle eksportindtægter, som kan hjælpe med at finansiere vores velfærdssamfund.«
Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer har på det seneste forsøgt at sætte en politisk dagsorden, der hævder, at der findes en overimplementering af EU’s miljøregler i Danmark. Ifølge Mogens Ove Madsen findes der intet forskningsmæssigt belæg for dette, men han vurderer, at der ganske rigtigt er forskelle i muligheden for eksempelvis gødskning og brug af pesticider.

»Omvendt har vi som meget miljøfølsomt område et ønske om rent drikkevand og mindre udledning af kvælstof og fosfor til vandløb og fjorde,« siger lektoren og tilføjer, at der er behov for en mere omfattende undersøgelse af den såkaldte overimplementering.

Ifølge Erling Bonnesen vil alle 16 punkter fra den borgerlige plan kunne gennemføres uden at belaste miljøet, hvis man anvender den nyeste teknologi på området.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle