Eksperter: Nej hr. Finansminister - det går ikke frem for naturen

Finansministerens status på verdensmålene giver et helt forkert billede af naturområdet, lyder det fra eksperter. Det går nemlig slet ikke så godt.

I regeringens status for verdensmålene skriver Finansministeriet i afsnittet om tilbagegangen i biodiversiteten, "at der er dog tegn på, at udviklingen er vendt, blandt andet som følge af målrettet indsats, for eksempel i forhold til højmose og visse arter".

Men ifølge en række eksperter er det langt fra sandheden.

Det skriver Altinget.

"Sandheden er, at det ikke går den rigtige vej. Vi har reelt ikke modvirket de negative faktorer, der fører til tab af biodiversitet, som stadig foregår," siger lektor ved Københavns Universitet, Hans Henrik Bruun.

"Det, de trækker frem, er pyntegrønt. Det er cherry picking af noget, som overfladisk set ser ud som noget godt. Men man sætter et billede op, som ikke holder," siger Hans Henrik Bruun.

Han bakkes op af museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Morten D.D. Hansen.

"Det er tegn på, at udviklingen for enkelte artsgrupper er vendt. Der er steder, hvor vi har været nede og smage kanvassen. Men det gælder altså ikke udviklingen som helhed. Udviklingen er ikke vendt," siger han.

Tirsdag kom regeringen med en status på det danske arbejde med at føre verdensmålene ud i livet. Her er et af dem at standse naturens tilbagegang. Finansministeriet skriver om målet, at den danske natur generelt er presset af flere faktorer, og at det giver udslag i, at en stor del af de danske naturtyper er i ugunstig bevaringsstatus.

Hos ministeriet beklager man, hvis formuleringen har givet anledning til misforståelse. Og så præciserer man, at den positive formulering kun handler om "nogle områder".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle