Ekspertgruppe inspireret af landbruget: Danmark skal have flere demokratiske virksomheder

Andelstraditionen i dansk landbrug har tjent som inspiration for et sæt nye anbefalinger til, hvordan såkaldt demokratiske virksomheder kan få bedre kår.

En ekspertarbejdsgruppe under regeringen, der har set nærmere på vilkårene for såkaldt demokratiske virksomheder, har i dag fremlagt deres anbefalinger til, hvordan virksomheder ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere kan få en større rolle i det danske samfund.

Det fremgår af en ny rapport.

Virksomheder ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere rummer ifølge regeringen et stort potentiale, som det er vigtigt, at Danmark får gavn af.

Derfor nedsatte regeringen og dens støttepartier sidste år Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder. Det skete med opbakning fra V, K og DF.

Det har nu resulteret i en række anbefalinger (se dem i bunden af artiklen).

Andelsvirksomheder i landbruget har i generationer sikret Danmark en position som foregangsland inden for fødevareproduktion, lyder det fra ekspertarbejdsgruppen

Demokratiske virksomheder har også vist deres styrke inden for vigtige sektorer som bank, forsikring og pension, vand- og energiforsyning, detailhandel og på boligområdet. Udfordringen er dog ifølge regeringen, at der næsten ingen nye demokratiske virksomheder.

Engang foregangsland

- Danmark var engang et erhvervsdemokratisk foregangsland. Den position har Sverige og England overtaget, men med ekspertarbejdsgruppens klare anbefalinger har regeringen og det store erhvervsdemokratiske flertal i Folketinget fået et springbræt til at vende udviklingen og bringe Danmark tilbage i førertrøjen, siger Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv og medlem af Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder.

Bidrag fra Landbrug & Fødevarer

Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer, der har været en del af arbejdsgruppen, siger:

- I Danmark har vi en lang tradition for demokratiske virksomheder blandt andte med de første andelsmejerier og fødevarevirksomheder fra midten af 1800-tallet, der jo har haft stor betydning for danske virksomheder og dansk økonomi. Derfor er det positivt, at der nu kommer fokus på, hvordan vi kan sikre lige konkurrencevilkår mellem forskellige virksomhedstyper og yderligere styrke demokratisk iværksætteri i Danmark.

Anbefalingerne kommer omkring emner såsom finansiering, generationsskifte, bedre rådgivning og muligheder for grøn omstilling i andelsselskaberne.

Mere end 20.000 virksomheder i Danmark er ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere. De tegner sig for næsten 10 procent af omsætningen i dansk økonomi og løfter vigtige samfundsopgaver inden for finans, forsyning, fødevareproduktion, detailhandel og boligområdet.

Faktaboks

SAMMENFATNING AF ANBEFALINGERNE

Mere videnViden og kendskab til demokratiske virksomheder skal styrkes i Erhvervsfremmesystemet og blandt private rådgivere, så demokratiske iværksættere får bedre adgang til vejledning. Demokratiske virksomheder skal prioriteres højere i uddannelsessystemet, og der skal sættes flere midler af til forskning.

Bedre mulighed for omdannelseNy ejer-model skal gøre det muligt at overdrage en virksomhed til medarbejderne på samme skattemæssige vilkår, som gælder ved familieoverdragelse af virksomheder.

Bedre muligheder for finansieringFinansieringsmulighederne skal forbedres, så demokratiske virksomheder sidestilles med andre virksomhedsformer, både i forbindelse med etablering og udvikling af virksomheden. I den forbindelse er det afgørende, at kendskabet til demokratiske virksomheder styrkes i pengeinstitutter, og Vækstfonden skal prioritere midler til demokratiske virksomheder.

God demokratisk ledelseNy komité skal udarbejde anbefalinger om god ledelse i demokratiske virksomheder, ligesom der er udarbejdet anbefalinger for børsnoterede og fondsejede virksomheder. Anbefalingerne skal sikre, at ledelsen tager ejerskab for den demokratiske virksomhedskultur. Transparente valg- og beslutningsstrukturer er vigtige for demokratiske virksomheders legitimitet.

Bedre muligheder for kommunikationDemokratiske virksomheder skal have bedre muligheder for at kommunikere med deres medlemmer. Forankringen af virksomhedernes demokratiske struktur er afhængig af, at medlemmerne har et højt kendskab til deres rettigheder og muligheder for indflydelse. Fortolkningen af lovgivningen udgør imidlertid en barriere for, at forbruger- og foreningsejede virksomheder kan kontakte deres medlemmer. Det rammer især demokratiske virksomheder inden for finans, elforsyning og det almene boligområde.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle