Ekstra 10 mio. kr. til kommuners vådområder

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter 10 mio. kroner til flere nye vådområder, der gavner vandmiljøet, forebygger oversvømmelser og bidrager til mere natur og friluftliv.

Som en del af Naturpakken har kommuner fået støtte til at lave nye vådområder, der både gavner vandmiljøet, forebygger oversvømmelser og bidrager til mere natur og friluftsliv.

Ordningen har været så populær, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu afsætter 10 mio. kroner til en ny ansøgningsrunde til synergiprojekter, der tjener flere formål på én gang.

"I stedet for at kommunerne først skal ringe på én dør for at lave et kvælstofprojekt, for bagefter at ringe på en anden dør for at lave et klimatilpasningsprojekt, så giver det rigtigt god mening, at udforme projekter, der gavner flere formål på én gang. Synergiprojekterne er en vigtig del af Naturpakken, som vi nu kan videreføre med nye midler", siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

I første runde gav staten støtte til ni nye projekter, der vurderes at ville fjerne 100 kilo kvælstof per hektar i gennemsnit, forhindrer oversvømmelser og er levesteder for dyr og planter.

Midtjyske DLG-landmænd sikrede næststørste høst nogensinde 17. marts · 09:37

Randers har lavet et projekt, hvor regnvand ledes væk fra boligområder af såkaldte vandveje med høje kantsten og en dyb profil midt i vejen. Vandet vil blive opsamlet i et nyt bynært vådområde, der bliver udstyret med gangbroer i træ.

I Næstved har man anlagt søer, der kan opsamle regnvand, der ellers ville skabe oversvømmelser, men som nu i stedet kan fungere som levesteder for padder. Om sommeren kan man lukke vandet fra søerne ud i det tilstødende vandløb, der ellers ofte mangler vand og udtørrer.

Der er ansøgningsfrist for nye projekter den 15. november 2017.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu