Elever på landbrugsskoler må vente på afklaring af sommerens eksamener

Forstandere drøfter i denne uge mulighederne for at afvikle eksamener i skyggen af corona.

Det er endnu for tidligt at lægge sig fast på, om landbrugsskoleeleverne kan komme til normal eksamen i juni, eller om der skal tages andre modeller i brug.

Det siger Jens Munk Kruse, forstander ved Dalum Landbrugsskole og formand for Foreningen for Danske Landbrugsskoler.

"Vi er så heldige, at vores eksamener først ligger i juni modsat rigtig mange af de andre erhvervsskoleuddannelser, som har eksamener i både marts og april. Det giver os lidt mere tid at løbe på".

Jens Munk Kruse drøfter i de kommende dage corona-situationen med de øvrige landbrugsskoleforstandere oven på gårsdagens udmelding fra regeringen:

At skolelukningerne fortsætter i alt fald tre uger endnu til efter påske, 14. april.

Skal nærlæse regler

Forstanderne skal bl.a. have nærlæst en ny bekendtgørelse fra i fredags, som give skoler på eux-området mulighed for at ændre på eksamenerne og tilrettelægge dem, så det passer bedst muligt til situationen. Og der er forhold omkring egenbetalingen, som skal drøftes.

Hvis det bliver muligt at starte skolerne op umiddelbart efter påske, er der formentlig tid til at gennemføre eksamenerne planmæssigt, omvendt er det nødvendigt at have et beredskab for, hvad der skal ske, hvis skolerne ikke kan åbne, siger Jens Munk Kruse.

"Det er alt for tidligt at sige, hvad det ender med. Hvis der skal ske ændringer er det noget, vi skal drøfte i de faglige udvalg og skolerne indbyrdes. Så langt er vi overhovedet ikke kommet".

Mister penge

Jens Munk Kruse glæder midt i al usikkerheden sig over, at Undervisningsministeriet og regeringen har fastholdt taxameter-tilskuddene til landbrugsskolerne uændret under corona-krisen, selvom skolerne er lukket.

Til gengæld vil en række skoler miste penge på aflyste AMU-kurser, andre kursusaktiviteter og internationale aktiviteter.

"Vi er nogle stykker, som får en økonomisk lussing på den konto. Men taxameterpengene er trods alt det, der betyder mest for os alle sammen",siger Jens Munk Kruse.

Skoler overlever

Jens Munk Kruses største bekymring er dog ikke landbrugskolernes økonomiske overlevelse.

"Skolerne skal nok overleve corona-situationen. Mine spekulationer handler om eleverne og vores ansatte - de sidder hjemme og mange af dem er hårdt spændt for og skal både passe børn og lave undervisning".

Jens Munk Kruse understreger, at det er hans klare opfattelse, at det kører godt med at fjernundervise eleverne.

"Jeg er meget imponeret over lærerne på landsplan, som gør det rigtig flot og afprøver nye måder at gøre tingene på".

Også eleverne har generelt taget godt imod den nye undervisningsmetode og knokler på.

"Min bekymring kan være, om vi holde den gejst oppe, når der er gået tre uger. Eleverne vil hellere tilbage på skolen, og nogle af dem hader allerede den her situation. Det gør jeg sådan set også selv", siger Jens Munk Kruse.

Eleverne på landets landbrugsskoler blev sendt hjem 12. marts for små to uger siden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle