En positiv og konstruktiv klimavision 2030


Af Jens Lund Pedersen, faglig konsulent, cand.agro., Bæredygtigt Landbrug, Skovvejen 65, 6640 

Landbruget kan og vil nå de fastsatte klimamål for landbruget i 2030 – det bliver svært, det bliver dyrt, det bliver hårdt arbejde, og der skal anvendes teknologier, der ikke er opfundet i dag. At det kan lade sig gøre har Bæredygtigt Landbrug dokumenteret i ”Klimavision 2030”. Visionen bygger på landmandens fortsatte selveje og markedskræfternes regulering, og med den helt klare forudsætning, at Landbrugsaftalens krav til reduktion af klimagasser i 2030 bliver opfyldt. 

Det kan ske, fordi dansk landbrug i dag står i en økonomisk situation, hvor der er midler til at udvikle massivt indenfor miljøteknologier, hvor f.eks. biogas i 2030 kan erstatte fossil naturgas og udledningen af metan og lattergas dermed reduceres. Landbrugets afgrøder har et kæmpe CO2 optag. Det skal godskrives erhvervet – specielt hvor det fortrænger de fossile brændstoffer. Derudover kan forhold som nye dyrkningsmetoder, græsrige afgrøder, ændret fodring og optimering af gødning bidrage godt. 

Taler imod afgift 

Forudsætningen er, at de gode takter ikke ødelægges af CO2-afgifter til landmanden, da det vil reducere produktionen. Flere ting taler imod en afgift: For det første er de reelle udledninger af lattergas og metan næsten umulige at måle ude på bedriften, og usikkerheden i de generelle målinger er 50-100 %. For det andet vil en såkaldt CO2-afgift reducere produktionen, medmindre landmanden kan sende regningen videre til forbrugeren. Det er nok helt urealistisk, da ca. 62 % af danskernes fødevarer i forvejen er importerede (gælder også grøntsager), der ikke bliver ramt. Derfor vil mængden af importerede fødevarer bare stige.
FN’s befolkningsprognose viser, at verdens befolkning i 2030 er steget med 500 millioner til ca. 8,6 milliarder mennesker, med øget efterspørgsel efter alle typer af fødevarer – herunder også kød og mejeriprodukter.
Dansk landbrug kan være med til at producere mad og energi til disse mennesker – hvis det økonomiske råderum og incitamenterne til at producere miljø- og klimavenligt er til stede. Og med ny forskning fra bl.a. danske universiteter, samtidig nå klimamålene i 2030.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle