Enhedslisten spørger kritisk til Mousings EU-post

Kan Jan Mousing fortsætte i EUs fødevaresikkerhedsinstans EFSA, når han ikke er direktør for Seges, spørger Enhedslisten.

Tidligere direktør for Seges Jan Mousing sidder med i den snævre kreds på 14 medlemmer af bestyrelsen for EUs fødevaresikkerhedsautoritet EFSA. Nu rejser Enhedslistens Maria Reumert Gjerding spørgsmålet, om han fortsat kan være det, i og med, han ikke længere »har organisationsbaggrund« (i Landbrug & Fødevarer, red.).

Det fremgår af et spørgsmål til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

Spørger anden gang

Maria Reumert Gjerding har også tidligere interesseret sig for Jan Mousings post i EFSA - i december, da han endnu var direktør i Seges.

Da var hun kritisk overfor, om Jan Mousing som direktør for »landbrugserhvervets lobbyorganisation Seges« kunne være garant for »uafhængigheden og objektiviteten« af EFSA.

Nu har hun fået en ny indfaldsvinkel til at stille spørgsmålstegn ved Jan Mousing.

Baggrund i organisation

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens svarede i december bl.a., at fire af medlemmerne af EFSAs bestyrelse skal have baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden.

»Jan Mousing er således én blandt de fire repræsentanter med organisationsbaggrund,« fremgik det af svaret.

L&F: Behold Jan Mousing

Maria Reumert Gjerding har endnu ikke fået svar på sit nye spørgsmål.

I Landbrug & Fødevarer både håber og forventer man, at Jan Mousing fortsætter i EFSAs bestyrelse.

»Jeg kan ikke se, det ændrer noget, at Jan Mousing ikke længere er ansat i Landbrug & Fødevarer. Han er jo lige så fagligt dygtig nu som før,« siger L&F-direktør Flemming Nør-Pedersen.

Flemming Nør-Pedersen understreger, at Jan Mousing aldrig har repræsenteret Landbrug & Fødevarer i EFSA.

»Han er indstillet af den danske regering og EU-Kommissionen og udpeget af EUs ministerråd og Europa-Parlamentet. Jeg forventer, at han fortsætter.«

Var veterinærdirektør

Den dyrlægeuddannede Jan Mousing (58), der har en ph.d. i epidemiologi og økonomi, blev første gang udpeget til EFSA’s bestyrelse i 2010, mens han var veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Han blev genudpeget i 2014, og havde da fået jobbet som direktør for Videncentret for Landbrug, nu Seges

Faktaboks

FAKTA

EFSA er et uafhængigt ekspertorgan, som leverer videnskabelig rådgivning til EU’s politikere om kemi og fødevarer.

 

EFSA’s bestyrelse består af 14 medlemmer, som udpeges af Rådet i samråd med Europa-Parlamentet fra en liste, som Kommissionen opstiller.

 

EFSA, blev oprettet i 2002 på baggrund af en række fødevareskandaler, bl.a. udbruddet af kogalskab i England og den belgiske dioxinkrise.

 

Her nåede man frem til, at ansvaret for risikovurderingen ikke bør blandes sammen med ansvaret for håndteringen af skandalerne.

 

Det er EU, der finansierer EFSA, men institutionen fungerer uafhængigt af EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EUs medlemsstater.

 

Kritikere af EFSA - herunder Enhedslisten i Danmark - har jævnligt fremført, at der i EFSAs bestyrelse er for stor vægt af  erhvervsinteresser.

 

Peter Gæmelke, tidligere præsident for Landbrugsraadet m.m, var medlem af EFSAs bestyrelse fra oprettelsen 2002 og frem til 2010.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle