Enigt landbrug kræver målinger og gennemskuelige data

Politikerne bør lære af Nordtyskland, hvor miljøkrav til landbruget fastsættes på baggrund af konkrete målinger, lød opfordringen fra dagens store landbrugskonference på Bygholm Landbrugsskole. Men arbejdet med vandplanernes miljømål må ikke glemmes, understregede Seges-direktør Troels Toft.

De danske politikere bør se til Nordtyskland og gøre brug af flere målinger i vandmiljøet som grundlag for de miljøkrav, landmændene bliver pålagt. Og de måledata, der samles ind, skal være langt mere tilgængelige og gennemsigtige, end tilfældet er i Danmark.

Det budskab kunne alle deltagere ved dagens store landbrugskonference på Bygholm Landbrugsskole enes om – det vil sige cirka 300 landmænd fra lokale foreninger, fra Agerskovgruppen og fra Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer.

Alle landmænd, som fra hele landet havde taget turen til Horsens og kantinen på landbrugsskolen for i stor fordragelighed at diskutere vandmiljø og retssikkerhed for landmænd en lang og varm dag inden døre, mens forårssolen bragede ned uden for.

»Det er en dejlig dag. Det er meget glædeligt, at budskabet herfra har et samlet landbrug som afsender,« lød det fra Jens Peder Aggesen, Agerskovgruppen.

Afbud fra hovedtaler

Dagens konference startede dog med lidt af en mavepuster: Den med spænding ventede hovedtaler, den sagnomspundne landbrugsven Doktor Rasmus Thamsen, tysk topembedsmand og miljøchef for ca. 4.200 landbrug i Slesvig-Holsten, havde, viste det sig, måttet melde afbud efter ordre fra endnu højere magter.

»De havde en vigtig EU-dato, så han fik ordre på at blive hjemme,« forklarede Troels Toft, direktør ved Seges.

Han og planteavlskonsulent Bente Andersen blev i stedet bedt om at indlede konferencen af dagens ordstyrer, Venstres Hans Chr. Schmidt (MF). Dog først efter, at den tidligere skoleinspektør havde lettet stemningen ved at kommandere alle deltagerne til at bruge et halvt minut på at vende stolene hensigtsmæssigt mod podiet at hensyn til nakker og rygge.

Målinger ikke alt

Fra podiet orienterede Troels Toft om systemet i Slesvig-Holsten, hvor miljøreguleringen er baseret på omfattende målinger i vandmiljøet, og data, der går mange år tilbage.

Samtidig, fortalte Troels Toft, bliver de mange måledata formidlet på en åben og gennemsigtig måde, så alle kan følge historikken i målingerne på de forskellige lokaliteter.

»Rasmus Thamsen bruger målingerne som et pædagogisk værktøj til at vejlede landmændene. Det er en meget tiltalende måde at gøre tingene på,« sagde Troels Toft.

»Og der er en hjemmeside, man kan gå ind på, hvor man kan se den historie, der har været. Det tager ikke lang tid at lære at finde rundt på siden - f.eks. er der for Bongsieler-kanalen måledata tilbage fra 1991, hvor enhver kan klikke sig ind og se, hvad værdierne har været i alle årene.«

Grumset i Danmark

Anderledes grumset og uforståeligt for menigmand er de danske måledata formidlet, for der er trods alt også her til lands en del, ikke mindst efter at landbrugspakken har øget antallet af målinger.

»Det tager f.eks. fem gange så lang tid at komme ind i Miljø- og Fødevareministeriets Miljø-GIS, sagde Troels Toft.

Han gjorde dog samtidig opmærksom på, at målinger og gennemsigtighed ikke er ensbetydende med, at de tyske landmænd ikke har udfordringer på miljøområdet. Tværtimod har delstaten store problemer med for meget nitrat i grundvandet, størstedelen af arealet ligger i kategorien »schlecht« (dårligt). EU har indledt en sag mod Tyskland for manglende overholdelse af vandrammedirektivet og i hele landet er betydelige stramninger af miljøkravene til landbruget ved at blive kørt ind.

»De har den udfordring, at bestanden af malkekøer på kort tid steg med 10 pct., samtidig med, at man byggede hele biogasindustrien op,« forklarede Troels Toft.

Målinger ikke nok

Sammenfattende understregede Troels Toft, at en udbygning af det danske måleprogram vil være et stort fremskridt, da det vil kunne øge sikkerheden af målrettede miljøtiltag ’ganske, ganske voldsomt’ - og at både miljø og landbrug har gavn af lettilgængelige, gennemskuelige og valide data. Samtidig vil de forbedre den enkelte landmands retssikkerhed.

»Men målinger gør det ikke alene,« understregede Troels Toft.

»Vi skal stadig holde skarpt fokus på målsætningerne i kystvandene - ikke holde op med at bokse med dem. Det må vi ikke glemme i vores kamp for flere målinger.«

 

Hold fast i målinger

Planteavlskonsulent Bente Andersen valgte i sit indlæg at fastholde fokus på vigtigheden af kravet om flere målinger.

»Det er så vigtigt, hvis vi fortsat skal drive landbrug i Danmark, at vi får de målinger. Det kan godt være. der er miljøproblemer nogen steder i Slesvig-Holsten, men målingerne betyder jo netop, at så har de værktøjet til at gå ud og se, hvor problemet kommer fra,« sagde hun.

»Det har været fantastisk at møde Rasmus Thamsen, dét, at opleve en myndighedsperson, der kan tænke pædagogisk overfor jer landmænd. I skal kræve de målinger, og det skal I stå ved,« lød hendes opfordring.

Målinger på 80-85 pct.

Seges-direktør Troels Toft mente ikke, at modelberegninger kan undgås helt, heller ikke i fremtiden.

Med landbrugspakken er det danske areal, der er dækket ind af målestationer, hævet fra 65 pct. af det samlede areal mod tidligere 54 pct. Han skønnede, at man man højst kan øge de danske målinger til at omfatte 80-85 pct. af det samlede areal.

»Ellers bliver det økonomisk uoverskueligt, mente han.

Bente Andersen pointerede derimod, at det skal med i regnestykket, at målinger ikke kun er til gavn for landbruget.

»Det er også til gavn for samfundet! For så får vi jo at vide, hvor miljøproblemer kommer fra. Rasmus Thamsen viste os f.eks. med tal fra Sild, hvor meget turismen betyder for vandmiljøet. Der her bør være et krav fra alle danskere: Vi vil have et ordentligt miljø, men vi vil også have et ordentligt grundlag at regulere det på! Alt andet er da dårligt for et oplyst samfund!«

»Men det allervigtigste er gennemsigtigheden og brugervenligheden, så vi kan forfølge og undersøge de krav, I bliver udsat for.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle