Enkeltkornssået raps ser lovende ud

+1 ton raps-projektet ændrer konceptet, og satser i år især på N-strategier. Og som noget helt nyt afprøves enkornsåning.

»Rapsen er kommet fint op efter enkornsåningen 24. august, og hver enkelt plante står med plads omkring sig. I modsætning til ved almindelig såning, hvor to til fire planter tit klumper sammen oven i hinanden. Så det ser rigtig godt ud, og fordelingen af planterne er virkelig eminent. Og vi er spændte på at se, hvad det optimale plantetal ender med at blive. Vi har nemlig udlagt storparceller på en hektar hver med seks forskellige plantetal, lige fra 15 til 50 planter pr. kvadratmeter, alle etableret med enkeltkornssåning.« Det fortæller Klaus Nielsen fra BASF, der onsdag var ude at besigtige den nyfremspirede raps sammen med driftsleder Henrik Severin fra Svenstrup & Giesegaard Landbrug, som lægger jord til enkornsåningen.

Tanken bag

Tanken bag er at placere hver enkelt frø, så planterne får den rette afstand mellem sig, og får mere lys, bedre optagelse af vand og næringsstoffer og en bedre buskning. Det skulle gerne udvikle planterne til at yde et højere udbytte.

Alle storparcellerne er sået på 30 cm rækkeafstand. Så det er længdeforskellen i sårækken mellem planterne, som afgør, hvor tæt de står.

»Vi har i samarbejde med Stroco-Agro lagt enkeltkornssåning ind i + 1 ton projektet Ny såmaskine i Danmark

Det var den helt nye enkornssåmaskine Horsch Pronto 6 DC fra Stroco-Agro, der den 24. august såede storparcellerne med rapssorten DK Exalte. Og det var samtidig maskinens premiere i Danmark.

»Den har et helt unikt såsystem, hvor rapsplanterne placeres ensartet i jorden. Der er 40 cellehjul, som sidder med 15 cm afstand. Så med 30 cm rækkeafstand her bruges kun hvert andet cellehjul.«

Nyt +1 ton projekt

BASF, Monsanto og Yara har i de sidste tre år kørt +1 ton projektet, hvor målet var at optimere elementerne i rapsdyrkning, så udbyttet øges. Der var især fokus på kemi og næringsstoffer, men ikke kvælstof.

I den kommende vækstssæson er konceptet ændret, så der bliver fokus på kvælstof og forskellige strategier i foråret. Der afprøves fortsat de bedste sorter fra Dekalb og optimeres med Caryx og Efilor. Men som noget nyt optimeres N-udnyttelsen i gylle med det nye produkt Vizura. Og planternes N-udnyttelse i vækstsæsonen måles. Der afprøves kun på tre bedrifter i modsætning til de hidtidige fem til seks bedrifter.

Faktaboks

+1 ton af prøver i 2017

  • Forskellige N-strategier forår
  • Dekalb sorter
  • Caryx og Efilor
  • Vizura til at øge N-udnyttelsen af gylle. Og N-optagelsen gennem vækstsæsonen måles
  • Enkornsåning og plantetal

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle