Esben Lunde: Danske nitrattal skal kuleegraves af eksterne konsulenter

Eksterne konsulenter skal kigge Miljø- og Fødevareministeriets tal for grundvandets kvalitet nøje efter i sømmene. Det har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttet.

Eksterne og uvildige konsulenter skal nu kulegrave og analysere de tal, Miljø- og Fødevareministeriet indberetter til EU-Kommissionen om det danske grundvands tilstand.

Det har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttet.

Beslutningen kommer i kølvandet på den debat, der er foregået den seneste måneds tid. EU-Kommissionen skrev i et svar til Jørgen Dohrmann, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, at tal, det danske Miljø- og Fødevareministerium har indberettet, viser, »at 20 procent af grundvandet havde et indhold af nitrater på over 50 mg pr. liter og, at flere end 50 procent af søerne ikke var i god tilstand.«

Set med ministeriets øjne har debatten været præget af beskyldninger om urigtige tal og forkerte målinger af grundvandet, og Esben Lunde Larsen afviser nu alle påstandene:

»Jeg har ingen grund til at tro, at vores overvågning eller indberetning omkring grundvandet er hverken misvisende eller forkert.«

»Men når der er så stort fokus på et område, og beskyldningerne er af sådan karakter, som det har været tilfældet, vil jeg sikre mig, at der skabes fuld klarhed,« siger Esben Lunde Larsen.

Der må ikke være tvivl

Derfor sætter han nu gang i en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU. Med analysen vil han skabe fuld klarhed på det, han kalder for ’et komplekst område’.

»Landbrug & Fødevarer har i lang tid efterlyst mere retvisende opgørelser af grundvandets tilstand, og i adskillige måneder har jeg været i tæt dialog med Landbrug & Fødevarer om dette. For mig er det afgørende, at der ikke kan drages tvivl om, hvorvidt opgørelserne er retvisende og, at ministeriet evner at kommunikere både retvisende og letforståeligt,« siger Esben Lunde Larsen.

Den ekstene analyse skal bl.a. give et samlet billede af grundvandsovervågningen og svare på, om der er grund til at forbedre overvågningsnettet og de data, der skal indberettes til EU.

»Vigtigst af alt får vi med analysen et fælles fagligt udgangspunkt til at arbejde videre for at skabe de bedste rammer for landbruget,« siger Esben Lunde Larsen.

Skæv miljødebat

Landbrug & Fødevarer har især det seneste år arbejdet hårdt på at få ændret de indberettede tal.

»Jeg er utrolig godt tilfreds med, at der nu sættes en undersøgelse i gang. Det er vigtigt, fordi tallene har skabt en skæv diskussion om miljøtilstanden og den nye miljøregulering af landbruget og samtidig givet en utryg hverdag for landmændene,« siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

»Vi har brugt hundredevis af arbejdstimer på det her, siden vi sidste sommer erfarede, at EU havde et helt andet billede af situationen, end vi havde,«

»Vi har arbejdet hårdt på at få indberetningerne ændret lige siden og har haft en konstruktiv og løbende dialog med ministeriet, hvor vi har fået anerkendt nogle af vores synspunkter. At der nu sættes en analyse i gang er derfor utrolig glædeligt,« siger han.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle