Esben Lunde lover at afskaffe gyllebureaukrati

Miljø- og fødevareministeriet vil ’hurtigst muligt’ udarbejde en ny anmeldeordning for gyllebeholdere, så landmænd igen kan slippe for fuld miljøgodkendelse.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen lover nu en ny anmeldeordning for gyllebeholdere.

Dermed vil landmænd slippe for en tidrøvende og bekostelig fuld miljøgodkendelse, hvis de vil bygge en ny gylletank.

Det skriver ministeren i en kommentar til en artikel i LandbrugsAvisen i denne uge, »Gyllealarm: Tankene svulmer, frosten truer«.

»Jeg har bedt mine folk om hurtigst muligt at udarbejde en ny anmeldeordning for gyllebeholdere, der passer til den nye emissionsbaserede husdyrregulering. Regeringen ønsker en så enkel regulering som overhovedet mulig,« skriver Esben Lunde Larsen.

Anmeldeordning faldt væk

Baggrunden for ministerens indgriben er, at den tidligere anmeldeordning for gyllebeholdere er faldet væk i den nye husdyrlov.

Nu skal ammoniakemissioner beregnes på grundlag af produktionsarealets størrelse i stedet for som tidligere efter antal producerede dyr.

Til produktionsarealet regnes også gylleholdernes overfladeareal, og derfor kræver det p.t. en fuld miljøgodkendelse af stalde m.v. at få lov til at udvide opbevaringskapaciteten til gylle.

Krav skyder over målet

Men den beskedne merudledning, som en ny gyllebeholder kan medføre, kan slet ikke retfærdiggøre kravet om fuld miljøgodkendelse.

Det mener Landbrug & Fødevarer, som flere gange under det lovforberedende arbejde har rejst problemet overfor ministeriet.

Samtidig gør de helt aktuelle problemer med overfyldte gylletanke det ekstra relevant, at det ikke bør være for besværligt at udvide kapaciteten.

Vækker glæde i L&F

Ministeriet havde da også allerede lovet, at man ville se på mulighederne for en ny anmeldeordning.

Nu er hensigtserklæringen altså vekslet til et klokkeklart løfte fra ministeren selv om, at den kommer, og at det vil ske hurtigt.

»Det er rigtig glædeligt, - vi ser frem til at komme i dialog med ministeriet om det,« siger seniorkonsulent Ida Storm, Landbrug & Fødevarer.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle