Estimat: Kasseret maltbyg koster landmænd på øerne 50 mio.

150 landmænd gav udtryk for stor frustration over DLG og Danish Agro ved protestmøde om kasseret maltbyg.

DLG’s og Danish Agros parløb om at afregne maltbyg som foderbyg på grund af afskallede kerner kommer til at koste landmændene på Lolland-Falster og Sydsjælland i omegnen af 50 mio. kr. i 2017.

Det vurderer Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Gefion.

Situationen fik sidste torsdag 150 vrede landmænd til at deltage i et møde arrangeret af de to foreninger.

Her bar stemningen præg af, at de fremmødte landmænd føler sig meget dårligt behandlet af de to andelsselskaber. Flere gav udtryk for, at de ikke længere vil handle med selskaberne.

Det skriver erhvervspolitisk konsulent i VKST Jens Kahr, der deltog på mødet og har udarbejdet et referat af, hvad der foregik.

Fagligt belæg?

På mødet var der diskussion om det faglige og juridiske belæg for at afregne, hvad mødedeltagerne anser for »god maltbyg«, som foderbyg.

Hvad det faglige angår, stillede oplægsholder og planteavlskonsulent Jakob Kjærsgaard spørgsmålstegn.

DLG henviser i sin maltbyg-information fra den 30. aug. til at VLB, Berlin (Versuchs und Lehranstalt für Brauerei in Berlin) ikke mener, at maltbygpartier med mere end 10 pct. afskallede bygkerner kan betragtes som »gode handelsmæssige varer.«

Men direkte adspurgt af Jakob Kjærsgaard har VLB ikke bekræftet, at maltbygpartier med 10 pct. afskallede kerner udgør et brygmæssigt problem.

»Det har derfor ikke været muligt at få verificeret det faglige argument for, at DLG og DA vil give en afregning som foderbyg og ikke som maltbyg,« skriver Jens Kahr i sit mødereferat.

Kontrakter binder

Ud fra en juridisk betragtning har DLG og DA formentlig fat i den lange ende, konstaterer Jens Kahr.

Det mente i alt fald jurist Morten Haahr fra Seges, der også var oplægsholder på mødet.

Han henviste til domme, der understøtter, at aftaler, der er indgået med DLG og DA er bindende.

Morten Haahr understregede dog, at landmændene ikke er klædt nær så godt på, som f.eks. DLG og DA, når de indgår en kontrakt.

Halmkrise i Sverige: Priser 50 procent over normalen 10. december · 10:00

Alle vilkår er skrevet af selskaberne, høstinformationen foreligger først lang tid efter, at kontrakterne er indgået.

Selvom der er mulighed for at tage forbehold eller få indskrevet andre vilkår, så sker det meget sjældent.

Sælges som maltbyg?

Mange af de tilstedeværende landmænd gav udtryk for frustration over, at selskaberne tilsyneladende vil sælge de indleverede ’foderbygpartier’ som maltbyg.

Det er dog ikke noget, aftalerne forholder sig til, understregede Morten Haahr.

Det ændrede ikke på, at de fremmødte landmænd føler sig dårligt behandlet af de to andelsselskaber.

»Flere af de fremmødte gav åbent udtryk for, at de ikke længere vil handle med selskaberne,« skriver Jens Kahr.

DLS og Gefion følger sagen op

John Nielsen, DLS og Torben Hansen, Gefion, gav afsluttende udtryk for, at de to foreninger vil forfølge både det juridiske og det faglige spor.

 

Ikke noget nyt fra DLG

I DLG har koncernskommunikationschef Jes Randrup ikke umiddelbart noget nyt at tilføje til maltbygdebatten, der har kørt i bl.a. LandbrugsAvisen i et stykke tid.

»Vi har tidligere redegjort for vores afregningsmetoder, bl.a. i LandbrugsAvisen. Med hensyn til det konkrete møde har vi ikke været til stede og har derfor ingen bemærkninger til det«, siger han.

FAKTA:

Landmænd, der leverer maltbyg til DLG og Danish Agro med 10 pct. afskallede kerner eller derover, får i år afregnet byggen som foderbyg.

DLG og DA henviser til, at de ikke vil gå på kompromis med kvaliteten af hensyn til det gode brand, som dansk maltbyg har.

DLG har tidligere haft en grænse for afskallede kerner i maltbyg på to hhv. fem procent.

Kasseret maltbyg kan godt ende med at blive solgt som maltbyg allligevel, da de enkelte partierne bliver blandet med andre partier.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu