Et år efter: Sådan har minksagen udviklet sig dag for dag

Det er nu præcis et år siden den for mange skæbnesvangre dag, hvor Mette Frederiksen i en tale til landet bekendtgjorde, at alle mink skulle aflives. Genlæs her, hvordan hele det dramatiske forløb omkring aflivningen af mink udspillede sig fra den første smittede minkfarm blev fundet.

 • 25. maj 2020
  De første meldinger om smitte med corona mellem mink og mennesker begynder at indløbe fra Holland.

 • 17. juni 2020
  15. juni kommer der melding fra Fødevarestyrelsen om, at man mistænker at en dansk minkfarm er blevet smittet med corona. Den 17. juni blev farmen konstateret smittet, og dermed er der for første gang konstateret coronasmitte hos mink i Danmark. Det er en besætning i Vendsyssel i Nordjylland med ca. 11.000 dyr, der er blevet smittet. Myndighederne beslutter at aflive dyrene ud fra et forsigtighedsprincip. Det er ejerne selv der deltager i aflivningen.
   
 • 18. juni 2020
  Allerede dagen efter finder Fødevarestyrelsen en anden minkfarm, man mistænker for at være smittet. To dage senere viser det sig, at farmen faktisk er smittet. Også dyrene her, og på den efterfølgende tredje farm, der findes smittet, bliver aflivet med det samme.
   
 • 22. juni 2020
  Det besluttes at igangsætte en screening af en lang række minkfarme, for at teste udbredelsen af corona blandt mink.
   
 • 7. juli 2020
  Myndighederne ændrer strategi og beslutter, at minkbesætninger, der bliver smittet med corona ikke længere skal aflives.

  "Med overvågningsstrategien og de skærpede restriktioner for smittede minkfarme finder regeringen det forsvarligt at lade smittede besætninger leve, da risikoen for smittespredning er minimal", oplyser Fødevarestyrelsen.

  "Vi har lavet den her ændring, fordi vi faktisk ikke ønsker at slå flere dyr ihjel end højest nødvendigt. Slår man besætningen ned, ødelægger man jo den farmers livsværk, så det vil vi helt nøgternt gerne undgå", sagde beredskabschef Nikolas Hove Kühn fra Fødevarestyrelsen dengang til landbrugsavisen.dk.
   

 • 18. september 2020
  Smitten spreder sig og nu er 20 minkfarme smittet. 
  Minkbranchen selv går ud og opfordrer til, at man afliver de smittede dyr for at mindske smittespredningen.


  Rumdragterne indtager Nordjylland i oktober 2020. Foto: John Christensen
   

 • 1. oktober 2020
  Smitten har hurtigt bredt sig i især Nordjylland, og myndighederne beslutter derfor, at de nu 41 smittede besætninger skal slås ned. 
  Faktisk skal både smittede besætninger, besætninger hvor der er mistanke om smitte, samt besætninger i den umiddelbare nærhed af de smittede besætninger aflives. Det drejer sig på det tidspunkt om over en million dyr, der skal slås ned fordelt på op mod 100 besætninger.
  Arbejdet med aflivningen starter syv dage efter.

 • 16. oktober 
  Over 100 minkbesætninger er nu smittet.
   

 • 29. oktober 
  175 minkbesætninger er nu smittet.
  Kun omkring 45 minkbesætninger er på det her tidspunkt blevet aflivet, og myndighederne får stor kritik for tempoet.
   

 • 3. november 2020
  En risikovurdering fra Statens Serum Institut udpeger mink smittet med coronavirus til at være til stor fare for folkesundheden.
  Om aftenen er der et koordinationsmøde i regeringen, hvor det besluttes, at alle mink skal aflives af frygt for en mutation af coronavirus.
  Det er senere kommet frem, at Fødevareministeriet påpeger, at der skal laves nu lov i forbindelse med aflivningen.
   

 • 4. november 2020
  Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde, hvor hun meddeler, at alle danske mink skal aflives.
   

 • 6. november 2020
  Politiet ringer til landets minkavlere, hvor de fortæller, at beslutningen om aflivningen af mink er taget, og at de mister retten til erstatning, hvis de ikke indvilger i aflivningen.
   

 • 8. november 2020
  Det kommer frem, at der muligvis ikke er lovhjemmel til beslutningen om aflivning af alle mink - også raske mink uden for smittezoner.
  Det bliver også besluttet, at en del af de aflivede mink må graves ned, da der er ikke er kapacitet til at brænde dem alle.
   

 • 11. november 2020
  Et politisk flertal vil have en uafhængig undersøgelse af forløbet og lovgrundlaget for beslutningen.
  Antallet af smittede farme fortsætter med at stige til nu 229 i alt (inkl. de allerede aflivede besætninger).
   


Der bliver flaget på halv og delt billeder og videoer af minkaflivninger, der går helt galt. Ligeledes har der også flere steder i landet været traktordemonstrationer mod aflivningerne.
 

 • 12. november 2020
  Mogens Jensen understreger, at det ikke bliver muligt at bevare avlsdyrene. 

   
 • 18. november 2020
  Fødevarestyrelsen meddeler at alle smittede minkfarme er aflivet. Der er dog fortsat nogle under mistanke, der endnu er i live, og allerede dagen efter findes der endnu en smittet farm.
  Fødevareminister Mogens Jensen (S) fratræder sin post på baggrund af minksagen. Rasmus Prehn (S) overtager i stedet.
  Det kommer frem, at seks ministerier er blevet orienteret om, at der manglede lovhjemmel.
   

 • 27. november 2020 
  Alle smittede minkfarme samt farme i de etablerede risiko-zoner er nu aflivet.


Mette Frederiksen besøger en minkfarm og står bevæget på tv og fortæller om besøget og beklager med tårer i øjnene. Foto: Scanpix

 • 10. december 2020
  Det besluttes, at der skal nedsættes en granskningskommission, der skal undersøge forløbet. 

   
 • 21. december 2021 
  Folketinget vedtager hastelov om mink. Den forbyder minkavl i Danmark til 31. december 2021.
  Folketinget beslutter desuden, at de nedgravede mink skal graves op igen for at sikre miljøet med forurening fra de døde mink.
  Opgravningen af de cirka fire millioner aflivede mink på militærområder ved Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup begynder derefter i maj.
  Cirka 15,4 millioner mink er blevet slået ned siden 4. november.

   
 • 13. januar 2021 
  Udbetalingen af mindre beløb for aflivning mv. begynder til minkavlerne.

   
 • 15. januar 2021 
  Forbuddet mod at holde mink i Danmark træder i kraft. Ganske få avlere har stadig dyr på deres farm. 

   
 • 25. januar 2021
  Aftalen om kompensation og erstatning til minkavlerne vedtages.

   
 • 27. januar 2021
  De få avlere, der stadig har dyr på deres farm for påbud om at aflive dem.

   
 • 5. februar 2021 
  Alle danske mink er nu aflivet, melder styrelsen.
  Det går langsomt med udbetalingerne og kun omkring 30 avlere har fået lidt penge for aflivningerne af deres mink.

   
 • 17. februar 2021
  Der bliver sat gang i udbetaling af forskud på erstatning for minkskindene til en række avlere.
  Her syv måneder senere venter minkavlerne stadig på en afklaring og den store og endelige erstatning.

   
 • 23. april 2021
  Minkkommission nedsættes, og afhøringerne begynder i oktober.
   

 • 29. april 2021
  Kommissionen beder involverede ministerier om at gemme materiale på ministre og embedsmænds telefoner, da der kunne være materiale af relevans for dens arbejde.
   

 • 13. maj 2021
  Opgravningen af de begravede mink starter.
   

 • Sommer/efterår 2021 
  Det vælter frem med forskellige afsløringer om håndteringen af mink-aflivningen, og både den politiske håndtering og manglen på lovhjemmel møder skarp kritik.
   

 • 28. september 2021 
  Regeringen og dens støttepartier forlænger forbud mod at holde og avle mink i Danmark til og med 2022.
   

 • 7. oktober 2021 
  Afhøringerner i minkkommissionen starter.
   

 • 8. oktober 2021
  Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm vidner i kommissionen.
  Han fortæller, at han advarede kraftigt imod at bruge ufærdige data fra en undersøgelse af SSI som begrundelse for aflivning af mink. Han var dog enig i, at smittede mink kunne blive farlige for folkesundheden.
   

 • 27. oktober 2021
  Det kommer frem i offentligheden, at statsminister Mette Frederiksen har aktiveret en funktion for automatisk sletning af sms'er.
   

 • 3. november 2021
  Mette Frederiksen fastholder på et landsdækkende pressemøde aftenen før årsdagen, at hun ikke kendte til den manglende lovhjemmel.
   

 • November 2021 
  Planlægningen af nedrivningen af minkfarmene skal begynde. Mange avlere og følgeerhvervet venter stadig på afklaring i forhold til erstatningen.

Emneord

coronavirus mink , Top2

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle