EU’s svinebestande falder trods højkonjunktur

Gunstige svinenoteringer i 2019 har ikke løftet størrelsen på de europæiske svinebestande.

Selv om svinenoteringerne i Danmark og resten af Europa har oplevet pæne stigninger siden den første halvdel af 2019, så har det ikke resulteret i flere svin i EU.

Det fremgår af Eurostats december-tælling, som Markedsnyt for grisekød omtaler.

Der mangler fortsat tal fra enkelte lande - heriblandt den største aktør Spanien - men der tegner sig et billede af færre svin i EU med en tilbagegang på 0,6 procent for totalbestanden.

For avlssøer og drægtige søer er tilbagegangene henholdsvis 0,4 og 0,5 procent.

Lande som Slovenien, Bulgarien og Ungarn oplever meget store tilbagegange, mens Rumænien går pænt frem trods stigende tilfælde af afrikansk svinepest.

Danmark er fortsat fjerdestørste svinenation i Europa og går for totalbestandens vedkommende frem med 0,7 procent. Avlsdyr-bestanden står stort set stille med en fremgang på 0,1 procent. Lidt mere fart er der på antallet af drægtige dyr, som stiger 1,3 procent.

Karsten Flemin, der står bag Markedsnyt for grisekød, tager svinetællingen med alle forbehold, idet der er tale om stikprøvetællinger. Samtidig kan tekniske ændringer for enkelte lande gøre det vanskeligt at sammenligne med året før.

Han vurderer dog, at der er flere svin på vej i EU.

"De indtil nu offentliggjorte resultater tyder på en samlet EU-slagtning, der i 1. kvartal 2020 vil ligge stabilt i forhold til året før og derefter fra 2. kvartal begynde at udvise en stigende tendens i forhold til året før", vurderer han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle