EU-borgerforslag vil forbyde at holde landbrugsdyr i bur

Der er indsamlet over én million underskrifter for borgerforslaget 'End the Cage Age', der vil have landbrugsdyr ud af burene. Det kan tvinge Europakommissionen til at tage forslaget op.

Mere end én million underskrifter fra borgere i hele EU er indsamlet for et borgerinitiativ, der vil have alle landbrugsdyr ud af burene.

Under sloganet 'landbrugsdyr i bur er et mareridt vi kan ende', opfordrer initiativtagerne bag gruppen 'End the Cage Age' og deres 170 samarbejdsorganisationer til at man skriver under.

Målet er et totalt forbud mod at holde landbrugsdyr i bur. 

Lykkes det initiativet ved indsamlingsperiodens aflutning i september at få godkendt mindst én million underskrifter, fra mindst syv forskellige EU-lande, skal Europa-Kommissionen tage forslaget op.

Kommissionen anbefaler, at et borgerinitiativ mindst indsamler 1,2 mio. underskrifter.

"Omkring 1.090.000 EU-borgere har i øjeblikket underskrevet vores initiativ. Selvom vi allerede har ramt det officielle antal underskrifter vi behøver for at få kommissionen til at kigge på forslaget vil vi blive ved med at indsamle underskrifter til indsamlingen er ovre", udtaler Olga Kikou, chef for EU-politik hos Compassion in World Farming, der er organisationen bag forslaget til landbrugsavisen.dk.

Alle dyr skal være fri

Initiativet foreslår, at alle landbrugsdyr sættes fri af burene. Blandt andet opfordrer initiativet til at kommissionen forbyder søer i farebøjler i farestalde, burægsproduktion, seperationen af kalve i kalvehytter og også kaniner og fugle, som initiativet ikke mener burde holdes i bur.

End The Cage Age er startet af dyrevelfærdsgruppen Compassion in world farming, som samarbejder med 170 organisationer fra hele EU for at samle det fornødne antal underskfiter. Fra Danmark deltager organisationerne Anima, Dyrenes Beskyttelse, Dyrenes Venner og World Animal Protection Denmark. 

"Over 300 millioner hysdyr i hele EU er nødt til at leve hele deres liv i bur. De fleste bure er bare, trange og tillader ikke dyret at bevæge sig frit. Det er intet rigtigt i bur-landbrug, det er ondt, unødvendigt og koster dyrene store lidelser", udtaler Olga Kikou.

Det står ikke helt klart, hvilken betydning et eventuelt lovforslag fra Europakommissionen ville betyde for dansk landbrug.

Langt til lovgivning

Hvis initiativet lykkes med at samle de nødvendige antal gyldige underskrifter skal kommissionen behandle forslaget. Kommissionen skal blandt andet mødes med initiativtagerne, der også får mulighed for at fremlægge deres sag for Europa-Parlamentet.

Beslutter Europa-Kommissionen at fremlægge et lovforslag på baggrund af initiativet skal det som alle andre lovforslag fra EU stemmes igennem i både kommissionen og parlamentet.

"Vi håber at Europa-kommissionen efter en parlementarisk debat vil gå til afstemning på forslaget, hvilket vil resultere i et positivt resultat, ligesom vi håber på et positiv svar fra Europa-Parlamentet", udtaler Olga Kikou.

Borgerinitiativet kan blive det femte forslag, der opnår underskrifter nok til at kommissionene skal forholde sig til det. Senest førte det europæiske borgerforslag om rent drikkevand til alle i begyndelsen af 2018 til en ændring af EU's drikkevanddirektiv.

Hidtil er det kun fire ud af mere end 75 borgerinistiativer, der har været i stand til at samle tilstrækkeligt med gyldige underskrifter.

Faktaboks

End the Cage Age - overblik over lovgivningsproceduren

  • Er et borgerforslag startet af dyrevelfærdsgruppen 'Compassion in world farming', som samarbejder med 170 organisationer fra hele EU.
  • Et borgerforslag til kommissionen skal samle over én mio. underskrifter fra borgere i minimum syv EU-lande.
  • Hvert inistiativ har 12 måneder til at indsamle underskrifterne. End the Cage Age har indtil 11. september 2019.
  • Initiativet vil have alle landbrugsdyr ud af burene i Europa.
  • De indsamlede underskrifter bliver tjekket og godkendet af de nationale myndigheder, og hvis initiativet lykkes med at samle én mio. underskrifter sendes forslag til Europakommissionen.
  • Herefter har kommissionen tre måneder til at behandle og svare på initiativet. Kommissionen mødes også med initiativtager, der desuden får mulighed for at fremlægge deres idé for Europa-Parlamentet ved en offentlig høring.
  • Kommissionens svar skal fortælle, hvad kommissionen har tænkt sig at gøre. Kommissionen har mulighed for at fremlægge et 'lovforslag' som følge af borgerinitiativet. 
  • Gør kommissionen det, går den almindelig lovgivningsprocedure i gang.
  • Initiativet kan blive det femte borgerforslag der opnår nok underskrifter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle