EU fjerner brakkrav – det er sund fornuft

Af Søren Søndergaard, formand Landbrug & Fødervarer

Der er altid grund til at kippe med flaget, når myndigheder vælger veje, der gør det muligt med lokalt baserede og tilpassede løsninger.

Lige nu er det EU-flaget, vi kan vifte med. EU-Kommissionens forslag om at lempe tre af de såkaldte GLM-krav, der skal opfyldes for at få landbrugsstøtte, giver rigtig god mening. Det er et skridt ad vejen mod færre rigide krav og flere fleksible løsninger tilpasset den enkelte landmands muligheder.

Jeg glæder mig særligt over, at kravet om fire procents brak står til at forsvinde fra 2025. Det er grundlæggende et udtryk for sund fornuft, at man ikke vil tage god landbrugsjord ud af drift uden en saglig grund. Og det er også godt med mere lige konkurrencevilkår for europæiske landmænd.

Der har været argumenteret for, at brakkravet har været til gavn for biodiversiteten, men her må vi bare huske på, at der er tale om kortvarige brakarealer. De gør ikke en mærkbar forskel for hverken flora eller fauna. Der findes bedre og klogere veje til at styrke biodiversiteten.

Som erhverv har vi naturligvis et ansvar for at bidrage til at hjælpe naturen på vej, men det sker altså bedst ved at finde de løsninger, der passer bedst på de enkelte arealer, så natur og biodiversitet styrkes i samklang med den gode landbrugsproduktion.

Det faste brakkrav på fire procent giver meget ringe mening. Det har vi argumenteret for højt og længe, også i samarbejde med vores europæiske kolleger i Copa. Det er opmuntrende, at EU-kommissionen har set lyset og fjernet kravet. Ikke mindst set i lyset af den politiske situation i verden. Det er i den grad ikke tiden til at spille hasard med fødevareforsyningen.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle