EU fjerner muligheden for at give dispensation til brug af forbudte pesticider

En afgørelse fra EU-Domstolen slår nu fast, at medlemslande ikke længere kan give dispensation til at bruge produkter med neonikotinoider. Det har man ellers indtil sidste år benyttede sig flittigt af i Danmark. "Ærgerligt", lyder det fra fra sukkerroe-formand.

Et medlemsland kan nu ikke længere beslutte sig for at give dispensation til at bruge produkter, der indeholder neonikotinoider. Det slår en afgørelse fra EU-domstolen fast.

Det skriver flere medier, blandt andet Økonu.dk.

Produkter med neonikotinoider, der af nogle grønne organisationer har fået det lidet flatterende navn ’bidræber-pesticid’, er forbudt i EU, men medlemslande har haft mulighed for at dispensere fra forbuddet. 

Det har man blandt andet gjort i Danmark, hvor Miljøstyrelsen tidligere har givet dispensation til i lav dosis at bruge produkter med neonikotinoider til bejdsning af frø. Det har været de danske myndigheders vurdering, at den måde midlerne bruges i Danmark ikke udgør en risiko i forhold til bierne.

I afgørelsen fra EU-domstolen fra sidste måned lyder det, dispensationerne strider mod lovens intention.

Mister sikkerhed

Til stor utilfredshed for sukkerroedyrkerene, så blev der sidste år allerede inden afgørelsen fra EU-domstolen ikke tildelt nogle dispensationer til bejdsning af roefrø, og det kommer altså heller ikke til at kunne ske fremover.

Fra formand for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Frandsen, lyder det, at de sidste år ikke gav nævneværdige problemer, 

- Men det at vi ikke længere har midlet til rådighed, betyder, at vi har en risiko for at komme i en situation, hvor vi ikke kan styre det i forhold til gulsot. Det er en dyrkningsmæssig sikkerhed, som vi mister, siger Troels Frandsen.

Han mener ikke, at måden med lave doser, som det er blevet brugt på i Danmark, udgør nogen risiko for miljøet. Han husker på, at det jo ikke er fordi, at man kører med sprøjten og stofferne deraf også blive spredt ud i luften. Det er bejdset frø, som er dækket med jord.

- Og, ja som nævnt havde vi ikke de store udfordringer i 2022 ved at undvære det, men årene kan være meget forskellige. Og i de år vi har haft midlet, der har udbytterne været gode og stabile, siger Troels Frandsen.

Ærgerligt

Fra viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, der også er tidligere mangeårig frøformand, lyder det, at det er ærgerligt, men ikke uventet, at adgangen til bejdsemidlerne forsvinder i EU.

- Vi har i år forsøgt igen og igen at fortælle sagligt med basis i videnskaben, at der ikke er nogle udfordringer i at bruge det på den måde, som vi har gjort i Danmark, siger han.

Fra Thor Gunnar Kofoed lyder det, at der umiddelbart ikke er alternative virkemidler i horisonten. I det hele taget, så mener han, at det er en stor udfordring, at landmænd mister adgangen til flere og flere midler.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle