EU forudser positive mælkepriser i kommende år

EU styrker antagelse om, at mælkeprisen på længere sigt vil være omkring 2,80 kroner per kilo.

De danske mælkeproducenter kan glæde sig, for der er positive udsigter for markedet for mejeriprodukter de kommende år. Det skriver landbrugsinfo.dk.

Ifølge en nylig offentliggjort rapport fra EU Kommissionen, som ser på udviklingen frem mod 2024, vil markedet for mejeriprodukter udvikle sig positivt de kommende år. EU forventer en gennemsnitlig mælkepris i EU på omkring 35 eurocent pr. kg, svarende til 2,60 kr.

Det er især forventningen om stigende priser på ost, som er baggrunden for den set i et i historisk perspektiv højere mælkepris. EU’s forventninger i forhold til mælkemarkedet falder således fint i tråd med OECD-FAO’s seneste forventninger. 

Prisudsving på over en krone pr. kilo

De seneste fem år har den danske mælkepris i gennemsnit været 13,5 øre højere end EU’s gennemsnit. Forskellen har været stigende de seneste par år, idet forskellen var 15,7 øre i 2013, mens forskellen i 2014 fra januar til oktober har været 19 øre i dansk favør. 

EU Kommissionens seneste rapport styrker således antagelsen om, at mælkeprisen på længere sigt vil være omkring 2,80 kr. pr. kg, men at der også vil være betydelige udsving fra år til år.

Kommission har ved simuleringer vurderet, at prisen i  10 pct. af tilfældene kan være højere end 3,27 kr. pr. kg, mens den i andre 10 pct. af tilfældene kan være lavere end 3,20 kr. Med andre ord kan prisen svinge i et interval på mere end 1 kr. pr. kg. 

Mælkeproduktionen vil stige til 158 mia. kg

Kommissionen forudser, at mælkeproduktionen kan stige til 158 mia. kg i 2024. Det er en stigning på 12 mia. kg i forhold til produktionen i 2014 og godt 7 mia. kg mere end EU’s nuværende mælkekvote. Stigningen ventes at ske som følge af en stigning i køernes ydelse, idet antallet af køer ventes at falde med ca. 1 mio. 

Produktionen ventes ikke overraskende især at stige i de regioner, som har de laveste produktionsomkostninger og nok så vigtig har investeret i mælkeproduktionen. Det sidste er en væsentlig årsag til at produktionen ventes at stige i lande som Holland og Danmark. 

En svagt stigende efterspørgsmål i EU vil efter Kommissionens mening bevirke, at mælkeprisen vil cementerer sig omkring 35 eurocent pr. kg. Kommissionen forventer, at tæt på 90 pct. af EU’s mælkeproduktion vil blive afsat på EU’s marked, mens godt 10 pct. skal afsættes udenfor EU. 

Emneord

mælkepriser

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle